Foto: EPA STEPHANIE LECOCQ

BiH je uspela da odblokira put EU integracija i procese transformacije, ocenio je Izetbegović.

Kako je rekao, „bili smo zaglavljeni skoro osam godina. Unutar okvira reformske agende 2015-2018, BiH je počela da formira široke strukturalne, socijalne i ekonomske reforme.”

Objasnio je da je BiH reformska agenda širok program strukturalnih i socijalnih reformi koje obuhvataju sedam sektora i istakao da su implementacije strukturalnih reformi i ispunjavanje uslova za napredak u EU integracijama nailazile na nekoliko odlaganja.

Efikasna vladavina je bila podrivana činjenicom da smo imali široku koaliciju og pet stranaka, od kojih su se neke ponašale kao opozicija, mada su bile predstavljene u vlasti, rekao je on.

BiH mora da implementira strukturalne reforme kao što je rekonstrukcija državnih firmi, reforma javne uprave, zdravstva i tako dalje, naglasio je Izetbegović u Briselu.

“Tako da, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, mi smo spori, i ponekad smo zaglavljeni. Postoje razlozi zašto imamo teret na leđima, i to svako mora da ima na umu.”

“Više je stvari u pitanju. Pre svega, prošli smo užasan rat koji je uništio zemlju, ne samo fizički, nego i odnose među ljudima, među narodima Bosne i Hercegovine, i to nije lako popraviti“, rekao je Izetbegović.

„Mi smo ranjena zemlja. Postoji barem deset odsto ljudi unutar BiH kojima je potrebna neka pomoć od Vlade, mislim na porodice koje su izgubile očeve, braću i sinove, ili ljude koji su ranjeni i za koje potrošimo milion evra na dan da im pomognemo“, ukazao je on.

„Poslednih 20 godina potrošili smo 10 milijardi Evra za pomoć ranjenim ljudima umesto da smo gradili infrastrukturu, investirali u obrazovanje, kulturu i sve one druge stvari u našoj okolini. To je naš teret”, rekao je Izetbegović.

“Sistem uspostavljen u Dejtonu je previše komplikovan. Naravno, ne verujem da bi mogao biti manje komplikovan, jer je rezultat odnosa koje smo imali u tom istorijskom momentu. Ali, kada nas je petero u koaliciji – svako može zaustaviti proces. Svako ima u ruci kočnicu, uz sve ove terete koje sam upravo spomenuo. I na koncu, mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine”, naglasio je Izetbegović.

I ako napuste Bosnu i Hercegovinu, kao što i rade, ne možete nadomesititi to ničim drugim. Tako da mi dajemo Evropi mlade koji su vredni milijarde i milijarde, rekao je Izetbegović.

“Glavni ekonomski prioriteti BiH su ubrzavanje EU integracija, jačanje fiskalnog sistema, reforma javne uprave, članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i osiguravanje ekonomskog rasta podsticanjem dinamičnog konkurentnog privatnog sektora”, naglasiom je Izetbegović.

Bosna i Hercegovina je politički nejasna i komplikovana zemlja, ali opet nekako naša ekonomija prati regiju, dodao je on, prenosi portal Vijesti.ba.

“U Bosni i Hercegovini nam je potrebna zrela široka koalicija bazirana na programu i podržana od EU, sa novom reformskom agendom i novim programom. Ne bi trebalo da nastavimo da se borimo međusobno u tako jednoj petočlanoj koaliciji“, rekao je Izetbegović.

BiH su potrebni prijatelji, EU – kako bi se uspostavila stabilna koaliciju, poručio je Izetbegović u Brisela.