Foto:Flughafen Wien AG

U takvom slučaju standardno čišćenje piste uključuje 15 vozila i traje 25 minuta. Zimska služba Bečkog aerodroma obuhvata 360 članova, koji su dostupni 24 sata dnevno, kao i 70 specijalnih vozila.

Čim se zimska sezona okonča, već počinju pripreme za iduću. U letnjim mesecima se radi na poboljšanju procedura, regrutuju se i sprovode obuke zaposlenih i radi se na održavanju i obnovi voznog parka i tehnike. U četiri velike noćne vežbe trenira se kompletna operativnost zimske službe.

Poseban izazov predstavlja i odmrzavanje aviona u toku hladnih meseci. Stvaranje leda na krilima i trupu može da dovede do ozbiljnih problema pri upravljanju avionima. Bečki aerodrom za odmrzavanje aviona koristi sredstvo koje je u potpunosti biološki razgradivo i sprovodi se pomoću podzemnih postrojenja do kolektora i dalje na odlaganje. Za odmrzavanje aviona je zaduženo sedamdesetoro zaposlenih.