Novi milenijum je pun izazova: porast broja stanovnika, smanjenje resursa, promena klime, zagađenje vazduha i drugi. Kako adekvatno odgovoriti na njih i kako se pripremiti. Konferencija će pokušati da pronađe prave odgovore. Konferencija će se baviti temama: mobilnost, urbanizam, komunikacije i rukovođenje i čuvanje resursa.

Konferencija se prvi put održava u Beču i okupiće najinspirativnije ljude našeg doba koji su dali lični doprinos u razvoju gradova tzv. „CityChanger“. Reč je o ljudima koji se u cilju održivog razvoja angažuju u svojim gradovima i koji svojim delovanjem pokreću promene.

„CityChanger“- kreiraju nove procese i deluju kao inovatori u gardovima. Uporedo sa novim oblicima komunikacije oni pretvaraju gradove u laboratorije za eksperimentisanje i pale iskru za održivu budućnost. Na konferenciji u Beču svoje učešće već je potvrdilo 200 govornika i 30 internacionalnih partnera iz celog sveta.