Od prodatih baterija u EU 44 odsto se reciklira 1Foto: Pixabay/ Visor69

Kako navodi Eurostat, EU je postavila cilj u Direktivi o baterijama za stopu prikupljanja prenosnih baterija i akumulatora, da se 45 odsto od ukupno prodatih baterija reciklira. U 2016. godini, 15 država članica je dostiglo taj cilj. Među preostalim državama članicama, osam zemalja nije postiglo zadati cilj, a pet zemalja nije prijavilo stopu naplate. Od prodatih baterija u EU 44 odsto se reciklira 2

Opšti cilj Direktive o baterijama je da minimizira negativan uticaj baterija i akumulatora na životnu sredinu, čime doprinosi zaštiti, očuvanju i poboljšanju kvaliteta životne sredine.