Foto: EPA/Georgio Onorati

  Ovaj zagrebački list navodi da hrvatske biskupije imaju cenovnike ali da mnogi sveštenici kažu da se ne radi o cenama usluga, nego o dobrovoljnim prilozima.

Jeste li me razumeli, misa se ne plaća, misa je Hristova žrtva koja je besplatna. Otkupljenje je besplatno. Ako želiš da daš prilog, možeš to slobodno učiniti, ali ne moraš ništa plaćati, važno je to shvatiti, poručio je papa Franja u sredu za vreme kateheze nakon opšte audijencije i tako još jedno izrazio svoje protivljenje da sveštenici naplaćuju usluge.

U konkretnom slučaju papa Franja se osvrnuo na praksu kada vernik želi da nameni misu za člana porodice, prijatelja, za nekog ko je “prešao iz ovoga u drugi svet”.

Time je papa otvorio pitanje da li se odnos između sveštenika i porodice umrlog odvijati po principu “misa za pokojnika je besplatna, a poklon je dobrovoljan”.

U Zagrebačkoj nadbiskupiji navode da da se ne naplaćuje služenje mise, nego se radi o posebnom obliku podele dobara kojim preko priloga vernici sudjeluju u izdržavanju crkvenih službenika i ostvarivanju apostolske aktivnosti crkve.

Papa je pre tri i po godine rekao da se ne bi smelo naplaćivati služenje misa jer je sveštenik osoba koja služi, a ne ona koja pruža usluge koje se naplaćuju.

Jutarnji list piše da hrvatske biskupije imaju cenovnike po kojima se plaća naknada svešteniku za obavljanje mise od 50 do 130 kuna.

Naknada za venčanje je 300 kuna, 250 za “dozvolu za sklapanje venčanja van vlastite župe.

Za sahranu iz mrtvačnice daje se 300 kuna, sprovod od kuće umrlog 350 kuna, a ispraćaj se plaća 100 kuna.  Za potvrdu se daje 100 kuna, za krsni, venčani ili smrtni list plaća se 30 kuna.

Mnogi sveštenici uveravaju da se ne radi o cenama usluga, nego o dobrovoljnim prilozima.