Foto: Dejana Majstorović

Za taj zakon je glasalo 95 od 120 poslanika, među kojima su bili i poslanici opozicione VMRO DPMNE, iako je ta partija ranije uporno insistirala na tome da je za opštu, a ne selektvnu amnestiju za događaje od aprila prošle godine.

Usvajanje Zakona o amnestiji za 27. april je jedan od uslova za podršku procesu za izmene Ustava, koje je postavila grupa od osam bivših poslanika VMRO DPMNE, među kojima se protiv nekoliko njih vodi sudski postupak zbog učešća u tom nasilnom događaju.

Istovremeno sa usvajanjem Zakona o amnestiji, danas posle podne je u makedonskom parlamentu počela treća, završna faza procesa ustavnih izmena zbog promene imena države u Severna Makedonija, koja bi trebalo da bude završena polovinom januara finalnim glasanjem za predlog ustavnih amandmana.

Kako je objašnjeno, svi optuženi za 27. april imaće rok od pet dana po stupanju zakona na snagu, da podnesu zahtev za amestiju, a sud i tužilaštvo će im odgovoriti da li zahtev prihvaćen. Zakon navodi dela koja nisu predmet amnestije, pa pravo na amestiju neće imati organizatori nasilja od 27. aprila i oni koji su učestvovali u priremama, nasilju, nosili oružje i eksplozivne naprave i službena lica koja su postupila suprotno ovlašćenjima.