Putin ministrima preti smenama 1

Predsednik Rusije Vladimir Putin obećao je da će na najozbiljniji način reagovati na nedovoljnu pažnju ministarstava i resora prema razvoju Dalekog istoka i da će ako zatreba preduzeti odgovarajuće mere, prenosi Sputnjik.

„Podsećam i na donetu odluku o takozvanoj dalekoistočnoj podeli zemlje preko ključnih državnih programa. I ja sam pogledao izveštaj o realizaciji te odluke, koja je neka vrsta rejtinga državnog programa za Daleki istok. Moram otvoreno da kažem, prema nizu pokazatelja slika je, ne želim da budem depresivan, ali blago rečeno skromna“, rekao je Putin na sednici Državnog saveta, posvećenom razvoju Dalekog istoka.

Šef ruske države je naglasio da ministarstva i resori umesto da se bave dalekoistočnim pravcem, ili ga zaboravljaju ili to rade čisto simbolično. Putin je obećao „da na najozbiljniji način“ analizira kako se realizuju njegovi nalozi o razvoju Dalekog istoka.

„Protiv onih koji to ne bude realizovali – želim da svi čuju – treba da budu donete odgovarajuće mere. Treba primati nove ljude u ministarstva i resore koji osmišljavaju prioritete razvoja zemlje. Molim vas da to imate u vidu i da ispravite situaciju“, zaključio je predsednik Rusije.

Putin je naložio pravosudnim organima da uvedu red u nadzorne službe koje prate biznis na Dalekom istoku i da pomažu preduzetnicima da se bore protiv birokratije. Predsednik je predložio da bude proširena jedna mogućnost iz programa „Dalekoistočni hektar“. Taj plan predviđa da ljudima iz dijaspore bude dat po hektar obradivih površina, a da onima koji se već uspešno bave poljoprivrednom bude dat još po jedan hektar obradivih površina.