Foto: Pixabay/stevepb

U državama članicama EU u 2017. godini najniži procenat populacije sa trajnim invaliditetom je na Malti (12%) i u Švedskoj (13%), a najviši u Letoniji (41%), Sloveniji (36%) i Estoniji (35%).

Prema podacima Eurostata, objavljenim povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, žene su češće prijavljivale nesposobnost za rad u odnosu na muškarce (27% u odnosu na 22%).

Zaštita osoba sa invaliditetom jedan je od najbitnijih elemenata razvojne, ekonomske i socijalne politike, a odnos prema ugroženim grupama odslikava dostignuti nivo poštovanja ljudskih prava i napretka samog društva, istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom