U Hrvatskoj 2020. bezmalo hiljadu tužbi protiv novinara i 12 napada 1Foto: www.hnd.hr

U Hrvatskoj je 2020. godine zabeleženo 12 napada na novinare, ali i više od hiljadu tužbi, rečeno je danas u Hrvatskom novinarskom društvu.

U HND je predstavljeno istraživanje „Hrvatska – indikatori medijskih sloboda i sigurnosti novinara u 2020. godini“, koje je organizovala platforma Safe Journalist.

“Sve veći problem su tzv. SLAPP tužbe koje su elegantan vid napada na novinare”, rekla je autorka istraživanja Monika Kutri.

Tim se tužbama novinari finansijski ugrožavaju i demotivišu za rad, navela je on.

Predsednik HND Hrvoje Zovko istakao je da su tužbe jedan od novih modela napada na novinare uz one izravne, fizičke nasrtaje koji su zabrinjavajući,

“Pogotovo jer nije bilo adekvatne kazne ili reakcije nadležnih institucija prema počinicima”, kazao je on.

„Živimo i radimo u okruženju u kojem su novinari etiketirani kao glavni dežurni krivci. Neprocesuiranje napada na novinare hajka vodećih ljudi ove države, koji se često verbalno obrušavaju na naše kolegice i kolege, pogonsko su gorivo za brojne napade kojima smo svedočili“, ocenio je Zovko

Novinarska udruženja sa Zapadnog Balkana, uz podršku Europske komisije, pet nadgledaju razvoj medijskih sloboda i bzbednosti novinara u njihovim zemljama – stvarajući regionalnu platformu za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara.

Uz Srbiju, BiH, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Kosovo, od 2020. godine na tim zadacima u okviru platforne Safe Journalist rade i Albanija i Hrvatska.