Foto: Wikipedia

Skoplje je još 2008. pristalo da država promeni ime u Republika Severna Makedonija, pod uslovom da to uključuje priznavanje „makedonskog“ jezika i nacionalnosti, navodi se u dokumentu američke ambasade u Skoplju koji je objavio

Skoplje je još 2008. pristalo da država promijeni ime u Republika Sjeverna Makedonija, pod uslovom da to uključuje priznavanje „makedonskog“ jezika i nacionalnosti, navodi se u dokumentu američke ambasade u Skoplju koji je objavio Vikiliks.

Poverljivi dokument pod imenom „Šta treba da urade Makedonci da reše spor oko imena“, datiran je na 29. juli 2008. godine, a sastavio ga je tadašnji američki ambasador u Skoplju Gillian Milovanović.

Dokument je pokazao da se ciljevi Makedonije nisu mnogo promenili u poslednjih deset godina i da su u određenoj meri postignuti grčko-makedonskim sporazumom od juna ove godine.

U prvom delu dokumenta spominje se da je Milovanović svoje zaključke predstavio nakon razgovora sa tadašnjim predsednikom i premijerom Makedonije Brankom Crvenkovskim i Nikolom Gruevskim, i naveo koji bi uslovi bili prihvatljivi za zemlju.

„Ambasada SAD-a u Skoplju smatra da je makedonska vlada spremna da zarad otvaranja puta u NATO i članstva u Evropskoj uniji pristane na ime Republika Severna Makedonija u svim međunarodnim organizacijama“, navodi se u dokumentu američke ambasade u Makedoniji.

Takođe, dodaje se i da bi nacionalnost i jezik trebalo da zadrže pridev „makedonski“, ali da s tim treba pažljivo postupati – možda u vidu nekog aneksa ili internog dokumenta UN-a koji neće biti predmet odobravanja grčke strane, prenosi grčki portal.

Autor teksta je Al Jazeera Balkans