Fizička aktivnost

Saveti za jačanje imunog sistema 1

Saveti za jačanje imunog sistema

Na imuni sistem može uticati veliki broj različitih faktora. Na neke možemo da utičemo, na primer ishranu, dok na neke ipak ne možemo, na primer godine.

Trećina studenata konzumira cigarete, trećina redovno vežba 4

Trećina studenata konzumira cigarete, trećina redovno vežba

Skoro dve trećine studenata smatra da je zdrava ishrana veoma važna, ali manje od trećine redovno vežba, više od trećine studenata svakodnevno konzumira cigarete, dok petina ide u kladionice, pokazalo je istraživanje o svakodnevnim navikama i zdravom stilu života studenata.

Kako početi sa vežbanjem? 6

Kako početi sa vežbanjem?

Ako ste poslednjih nekoliko nedelja posađeni u jastuke ili vam je režim vežbanja postao neusklađen, evo kako da počnete ponovo sa vežbanjem i uspostavite rutine treninga kojih ćete se zapravo držati.

Učinite svoj trening 500 odsto efikasnijim 7

Učinite svoj trening 500 odsto efikasnijim

Ako ste ozbiljni u nameri da izgledate i da se osećate dobro, a vaši treninzi i dalje ne daju takve rezultate, učinite svoj trening 500 odsto efikasnijim uz pet jednostavnih, a važnih pravila.

Psihološki benefiti vežbanja 8

Psihološki benefiti vežbanja

Zdravstveni stručnjaci često sugerišu da se trening od 30 minuta pet puta nedeljno smatra korisnim kako bi se osetili ne samo fizički, već i psihološki benefiti vežbanja.

Fizička aktivnost i u izolaciji 9

Fizička aktivnost i u izolaciji

Tokom pandemije COVID -19 mnogi od nas će ostati kod kuće i sedeti duže nego obično, dok će mnogima od nas izazov biti praktikovanje vežbi koje inače ne radimo.

Pod sloganom "Kretanjem do zdravlja" obeležava se Međunarodni dan fizičke aktivnosti 10

Pod sloganom „Kretanjem do zdravlja“ obeležava se Međunarodni dan fizičke aktivnosti

Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti оbеlеžаvа sе svаке gоdinе 10. mаја pоd slоgаnоm „Krеtаnjеm dо zdrаvljа”. Оvај dаtum ustаnоvljеn је 2002. gоdinе оd strаnе Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО) u cilju pоdizаnjа svеsti о znаčајu i vаžnоsti rеdоvnе fizičке акtivnоsti u оčuvаnju i unаprеđеnju zdrаvljа.

Prvi rezultati istraživanja o fizičkoj aktivnosti u uslovima izolacije ohrabrujući 11

Prvi rezultati istraživanja o fizičkoj aktivnosti u uslovima izolacije ohrabrujući

Katedra za sport, pri Fakultetu za sport i turizam iz Novog Sada u saradnji sa kolegama sa Katedre za psihologiju, takođe sa istog fakulteta, od početka vanrednog stanja radi istraživanje na temu “Fizička aktivnost i prevladavanje stresa u uslovima socijalne izolacije“, a preliminarni rezultati su vrlo ohrabrujući.

PrvaPoslednja