gubici

Niški aerodrom u gubicima 1

Niški aerodrom u gubicima

Uprkos tome što je Aerodrom Niš prestao sa objavljivanjem finansijskih izveštaja kada ga je preuzela država, Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) je došla do dokumenata o finansijskom poslovanju koji ukazuju da je niški aerodrom u 2018. godini poslovao sa gubitkom od više od 13 miliona dinara.

Novi gubici Er Srbije 2

Novi gubici Er Srbije

Izgleda da je Er Srbija ponovo uletela u turbulenciju. Mada ministar finansija Siniša Mali tvrdi da kompanija „u ovom trenutku profitabilno posluje“, postoji osnovana sumnja da završni račun za 2018. godinu, kao i prethodnih pet godina, nije pozitivan i da će Vlada morati ponovo da joj pokriva gubitke.

PKS: Gubici zbog kosovskih taksi oko 50 miliona evra 3

PKS: Gubici zbog kosovskih taksi oko 50 miliona evra

Privredna komora Srbije (PKS) uputila je pismo najvišim zvaničnicima Evropske unije i pozvala ih da utiču na Prištinu i pomognu u ukidanju takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i navela da će samo u novembru i decembru firme koje isporučuju robu na kosovsko trežište izgubiti oko 50 miliona evra.