izlivanje

Na Savi kod Šapca proglašena vanredna odbrana od poplava

Vodostaj Save kod Šapca danas je bio blizu 500 centimetara, kada se uvode vanredne mere od poplava. Međutim, prema prognozi RHMZ, najavljene padavine u toku ove nedelje neće ugroziti okolna naselja jer obaloutvrda može da izdrži i znatno viši vodostaj.

RHMZ: Raste sava kod Šapca

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je da će se vodostaji na Savi kod Šapca u naredna dva dana približiti granici vanredne odbrane od poplava, a kod Jamene i Sremske Mitrovice granici redovne odbrane od poplava sa tendencijom manjeg porasta.