nacionalizam

Porno nacionalizam 2

Porno nacionalizam

Sa stanovišta najelementarnije ljudskosti i pristojnosti u posmatranju društvenih prilika i odnošenja prema njima, miting Srpske radikalne stranke i njihovog lidera Vojislava Šešelja, osuđenog ratnog zločinca, već se dogodio, bez obzira na to da li će se u nedelju radikali zaista i okupiti u Hrtkovcima.

Klerikalizacija nacionalizma

Klerikalizacija nacionalizma

Postavljanje Crkve Sv. Trojice na vrh Rumije i transformacija kulta Sv. Vladimira u okviru barske opštine predstavljaju sastavni dio kompleksnog suparništva među pojedinačnim crkvenim organizacijama .

Nacionalizam nije više genocidan, nego multikulturalan 3

Nacionalizam nije više genocidan, nego multikulturalan

Deklaracija o zajedničkom jeziku je proizvod promišljanja lingvista, ali i književnika, novinara i drugih intelektualaca iz svih bivših jugoslovenskih republika koji se suprotstavljaju zvaničnim, nacionalističkim, jezičkim politikama, a sam projekat je inicirala knjiga „Jezik i nacionalizmi“ lingvistkinje Snježane Kordić.

Kopa: Nacionalizam nije napustio region 4

Kopa: Nacionalizam nije napustio region

Situacija na Zapadnom Balkanu je ponovo veoma kolebljiva: kolaps hrvatske vlade, nasilje u parlamentu Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Ramina retorika o „velikoj Albaniji“.

PrvaPoslednja