odbijanje

Odbijanje suočavanja s prošlošću je stvar interesa 2

Odbijanje suočavanja s prošlošću je stvar interesa

Veoma je bitno da se jasno razdvoji ko odbija da se suoči s prošlošću, a ko se angažuje svakodnevno da se ratni zločini ne zaborave, da se svim žrtvama da dignitet i da se generacijama koje su odrasle posle ratova prenese znanje o tome šta se dešavalo na ovim prostorima.