Cena čišćenja policije skočila za 40 miliona dinara 1Foto: Foto: FoNet/ Vlada Srbije/ Slobodan Miljević

Usluge održavanja higijene koje je prethodnih godina Ministarstvo unutrašnjih poslova plaćalo 30 miliona dinara godišnje, od ove godine plaćaće 70 miliona dinara i to firmama među kojima je i ona u vlasništvu bivše državne sekretarke MUP-a Milene Vuković.

Prema Obaveštenju o zaključenom ugovoru, koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 16. marta ove godine, posao održavanja higijene u svim objektima ministarstva dodeljen je konzorcijumu četiri firme – „EMPORIO TEAM“ d.o.o. Beograd, „TELUS PRO“ d.o.o. Beograd, „GOODHOUSE TOLMAK“ d.o.o. Beograd i „BPS SECURITY“ d.o.o. Beograd.

Ova poslednja firma je u vlasništvu Milene Vuković koja je od septembra 2015. do januara 2016. godine bila na funkciji državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Sporazumom se garantuje da će ova grupa firmi dobiti 70 miliona dinara bez PDV-a za posao održavanja higijene u objektima MUP-a u narednih godinu dana. Kriterijum kojim se ministarstvo vodilo u odabiru ponude, kako stoji u konkursnoj dokumentaciji, bila je najniža ponuđena cena, a pomenuta grupa firmi bila je jedini ponuđač na javnoj nabavci.

Ipak, ukupna vrednost javne nabavke nije mogla da se vidi u konkursnoj dokumentaciji, već je ista saopštena tek prilikom javnog otvaranja ponuda.

Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova nije bilo tako tajnovito nekoliko godina ranije.

U konkursnoj dokumentaciji za pribavljanje ponuda za usluge održavanja higijene iz aprila 2017. godine jasno se videlo koliko novca je MUP bio spreman da plati. Tako se moglo videti da je MUP za poslove čišćenja svih objekata u 2017. godini opredelio 29.710.000 dinara.

Za narednu, 2018. godinu, određeno je 30.000.000 dinara, a isti iznos odvojen je i za 2019. godinu.

Bitna razlika između dve javne nabavke je i u načinu oblikovanja. Naime, nabavka iz 2017. godine bila je razdeljena na 28 partija koje su pokrivale objekte MUP-a iz različitih gradova.

Na taj način su i manje firme mogle da konkurišu, imajući u vidu da je posao bio razdeljen po gradovima. Od ove prakse se 2019. godine odustalo i posao održavanja higijene je objedinjen u jedinstvenu javnu nabavku.

Iako je javna nabavka drugačije organizovana, posao koji je morao da bude obavljen je identičan. Pa se tako u obe konkursne dokumentacije precizira da posao održavanja, između ostalog, podrazumeva brisanje prašine, usisavanje i periodično pranje prostorija, nameštaja i toaleta, kao i distribuciju potrošnog materijala.

Takođe, ostalo je nepromenjeno i to da je ponuđač dužan i da pored vršenja usluge održavanja higijene, obezbedi sredstva za rad i sav materijal. Pa je tako ponuđena cena morala obuhvatiti upotrebu svih aparata neophodnih za održavanje higijene, kao i sva hemijska i druga sredstva.

To što je obim i vrsta posla ostala ista nije imalo uticaja na cenu, koja je narasla za 40 miliona dinara od 2019. godine. Pa tako će MUP ove godine grupi preduzeća među kojima je i BPS Security, plaćati 501 dinar po radnom satu bez PDV-a.

Ipak, ugovorom koji je u julu 2018. godine bio potpisan sa firmom „LANIVA“ Beograd za poslove održavanja higijene u više objekata u kojima se nalazi sedište ministarstva, ugovorena cena radnog sata iznosila je 205 dinara bez PDV-a. Isti ugovor, pod istim uslovima, sa istom kompanijom, potpisan je i u aprilu 2019. godine, svega tri meseca pre raspisivanja nove javne nabavke.

Kako su nam rekli u Ministarstvu unutrašnjih poslova, predviđena cena za godišnje održavanje higijene u objektima MUP-a predstavlja maksimalni iznos koji je moguće potrošiti tokom 2020. godine za navedenu uslugu.

„Da li će biti potrošena sva opredeljena novčana sredstva ili će utrošeni iznos biti manji, znaće se nakon završetka svih poslova čišćenja u ovoj godini“, rečeno je iz MUP-a.

Odgovarajući na pitanje zbog čega je odlučeno da se za potrebe održavanja higijene odredi iznos od 70 miliona dinara, iz Ministarstva unutrašnjih poslova su istakli da je taj iznos projektovan imajući u vidu da je ugovorom predviđeno svakodnevno čišćenje objekata MUP-a koji se prostiru na 300.000 kvadrata.

– U tu cenu su, mimo radnih sati ljudi koji su zaduženi za čišćenje, uračunati i njihova lična zaštitna oprema, sva sredstva koja se koriste za održavanje higijene, kao i prevoz radnika, rečeno je iz MUP-a, dodajući da je navedeni iznos opredeljen nakon ispitivanja tržišta i apsolutno prilagođen tržišnim cenama i u skladu sa velikim brojem kvadrata koje je potrebno svakodnevno čistiti.

Što se tiče odluke da se pređe na jedinstvenu javnu nabavku, a ne po partijama, rečeno nam je da je to učinjeno zbog toga što je MUP u prethodnom periodu imao mnogo problema sa pojedinim firmama koje su angažovane.

– Naime, dešavalo se da pojedini dobavljači nisu mogli da obezbede u svakom trenutku i svakom gradu adekvatan broj čistačica, pa je iz tog razloga dolazilo do zastoja u obavljanju usluge, odnosno neki objekti nisu čišćeni. Takođe, pojedini dobavljači se nisu pridržavali ugovorenog kvaliteta sredstava za higijenu koja se koriste, zbog čega je sa njima raskinut ugovor. Bilo je i primera da su od strane dobavljača angažovane i osobe koje nisu mogle da prođu bezbednosne provere, što je važna procedura imajući u vidu da se radi o objektima Ministarstva unutrašnjih poslova, rekli su u ministarstvu za Danas.

Znaju šta žele

Analizom dve konkursne dokumentacije još jedna stvar upada u oči – uslovi koje firme koje konkurišu za posao moraju da ispune. U pozivu iz 2017. godine, od ponuđača se traži da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge dažbine, kao i to da ima zaposleno najmanje tri lica koja će biti odgovorna za realizaciju ugovora. S druge strane, odeljak „Dodatni uslovi“ je znatno opširniji u konkursnoj dokumentaciji iz 2019. godine. Da bi mogao da dobije posao održavanja objekata MUP-a ponuđač je morao prethodne tri godine da posluje bez gubitka i da u istom periodu ima poslovni prihod od najmanje 380 miliona dinara. Takođe, ponuđač koji je želeo da uđe u razmatranje morao je u prethodne tri godine da očisti najmanje 300.000 kvadratnih metara. Takođe, morao je da ima pet teretnih vozila, pet putničkih vozila, pedeset usisivača za prašinu, pet mašina za pranje tvrdih podova, petnaest usisivača za vodu, petnaest Singl disc mašina, šest High speed mašina, deset ekstrakcionih mašina, kao i pet mašina sa visokim pritiskom. Pored toga, morao je da ima najmanje 300 zaposlenih ili angažovanih lica po bilo kom osnovu koje dopušta zakon. Ovakvi uslovi, odgovoreno je Danasu iz MUP-a, određeni su kako bi bili sigurni da je angažovana firma sposobna da izvrši sve usluge predviđene ugovorom.

Uspešna firma

Firma „BPS Security“ u vlasništvu bivše državne sekretarke Milene Vuković našla se u žiži javnosti kada je u februaru ove godine Insajder otkrio da su jedna od firmi koje je MUP angažovao da obezbeđuju objekat ministarstva u Sarajevskoj ulici u Beogradu. Ovaj posao je, kako su izvestili mediji, bio vredan 60 miliona dinara. NIN je objavio da je firma  „BPS Security“ od osnivanja 2017. godine dobila poslove obezbeđenja od različitih državnih institucija kao što su Uprava za zajedničke poslove republičkih organa Beograd, Poreska uprava Srbije, JKP Beogradski vodovodi i kanalizacija, GSP Beograd, Parking Servis, Gradski centar za socijalni rad, EPS, Pošta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.