DS: Sve nasilnike treba udaljiti iz politike 1Ilustracija Foto: Pixabay/Nonocare

Forum žena Demokratske stranke (DS) danas je na Dan borbe protiv nasilja nad ženama zatražio da se svi nasilnici ne samo kazne, nego i udalje iz političkog života.

U saopštenju Formu je podsetio da je do sredine oktobra u Srbiji usled nasilja u porodici preminulo najmanje 17 žena, da je 70 odsto žena i devojčica u svom životu doživelo porodično nasilje, i da je ove godine drastično povećan broj slučajeva nasilja u porodici, ukazavši i na sistemsko zlostavljanje i nasilje nad ženama na radnom mestu i u javnosti.

Forum smatra da poražavajući podaci i sumorne tendencije ipak nisu neočekivani „imajući u vidu karakter diktatorskog režima koji ne samo da žmuri na ovaj društveni problem, već je jedan od njegovih glavnih izvora“.

„S jedne strane smo svedoci brojnih mizoginih izjava predsednika Republike i drugih visokih zvaničnika. S druge strane, javne funkcije na listi vladajućeg kartela, od narodnih poslanika, preko ministara, do predsednika opština, obavljaju čak i lica pravosnažno osuđena zbog nasilja nad ženama ili optužena za pedofiliju i podvođenje“, ukazao je Forum.

Prema Forumu, naročit vid ponižavanja žena koji je patentirala aktuelna vlast, jeste njihova zloupotreba u političke svrhe, pa žene pod pretnjom gubitka radnog mesta moraju da pružaju podršku nasilnicima, ćute na uvrede, trpe zlostavljanje, podnose besmislene tužbe, žmure pred zlom.

Forum je zatražio da svi za koje postoje indicije da su počinili bilo koji oblik nasilja nad ženama, bez obzira na njihovo imovinsko stanje, političku pripadnost i funkciju, moraju biti podvrgnuti odgovarajućoj istrazi, a počinioci nasilja procesuirani i adekvatno kažnjeni.

Kako se navodi, Forum traži i da se u sklopu lustracije, trajno onemogući osuđenima za nasilje nad ženama da obavljaju političke funkcije, da se uvede nulta tolerancija na diskriminaciju žena prilikom zapošljavanja i da se posebna pažnja posveti zaštiti radnih prava žena koja su ugrožena pre svega u proizvodnim pogonima i zdravstvu.

Forum zahteva i da se prilikom proglašavanja tehnološkog viška naročito vodi računa o samohranim roditeljima i da se u saradnji sa sindikatima i nevladinim sektorom sistemski radi na edukaciji žena po pitanju njihovih prava.