Eskalacija nasilja u porodici? 1Ilustracija N1

Za 14 dana sprovođenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, na području Osnovnog suda u Smederevu doneto je 11 odluka kojima su produžene hitne mere prema potencijalnim izvršiocima zbog postojanja neposredne opasnosti od nasilja u porodici, koje su izrečene naređenjem PU Smederevo i PU Pančevo PS Kovin, izjavila je danas za Podunavlje.info

 Jelena Stanković Blagojević, sudija za prethodni postupak u Osnovnom sudu u Smederevu, prenosi regionalni informativni portal Podunavlje info.

„Odluka koju sud donosi, predstavlja produženje hitne mere koju donosi nadležni policijski službenik OKP, a odnosi se na privremeno udaljenje iz stana i privremenu zabranu kontaktiranja i prilaska žrtvi. Za 14 dana primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, doneto je 11 odluka.”

Stanković Blagojević naglašava da se nasilje odnosi na bračne i vanbračne partnere, na partnerske odnose, a primetno je i nasilje nad starim licima. Nasilje koje se ispoljava je fizičko, psihičko, ekonomsko i izrečenim merama se sprečava nasilje u porodici, navodi sudija.
Do trenutka stupanja na pravnu snagu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici instrumenti zaštite žrtava u našem pravosudnom sistemu imali su osnov u direktnoj primeni Konvencije saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatiju pod imenom „Instanbulska konvencija“ koja je ratifikovana, Krivičnog zakonika, Porodičnog Zakona kao i Zakona o prekršajima.

“Stupanjem na snagu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici sprečava se da nasilje nastupi, jer se sprečavanje nasilja sastoji od skupa mera kojima se otkriva da li preti neposredna opasnost od nasilja u porodici i skupa mera koja se primenjuju kada je neposredna opasnost otkrivena. Poseban aspekt Zakona odnosi se na zaštitu i podršku žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u porodici, kao i žrtvama krivičnih dela koja su određena ovim Zakonom, kako je to taksativno navedeno članom 4”, rekla je za Podunavlje info sudija Stanković Blagojević

Ona je naglasila da su dosadašnjim odlukama Osnovnog suda Smederevo produžene tri mere privremenog udaljenja iz stana i jedanaest mera privremene zabrane kontaktiranja i prilaska žrtvi. Negde su mere kumulativne, a negde su izrečene pojedinačne mere.

U međuvremenu je jedno lice prekršilo produženu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaženja žrtvi, pa je, nakon sprovedenog prekršajnog postupka, presudom Prekršajnog suda u Smederevu, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, nakon čega je priveden u Okružni zatvor u Smederevu, gde je započeo izdržavanje kazne.

Podsećamo, hitne mere koje nadležni policijski službenik nakon izvršene procene rizika može da izrekne učiniocu su privremeno udaljenje na 48 sati iz stana u kome živi sa svojom žrtvom i zabrani mu da joj prilazi i sa njom komunicira, ukoliko proceni da postoji rizik da nasilje eskalira i da dođe do izvršenja krivičnog dela.

Nakon toga, policija mora sve dokaze da dostavi javnom tužiocu koji ima rok od 24 sata da odluči da li će da stavi predlog sudu za produženje mere privremenog udaljenja i zabrane prilaženja i komuniciranja do 30 dana, a sud ima isti rok od 24 sata da o tom predlogu donese odluku.

Jednom u petnaest dana, o predmetima raspravlja stručna Grupa za koordinaciju i saradnju, koju čine predstavnici osnovnih javnih tužilaštava, policijskih uprava i centara za socijalni rad, sa područja za koja se grupa obrazuje. Grupom predsedava član iz redova zamenika OJT. D. Đ.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.