FON odlaže stručnu analizu doktorata Siniše Malog 1Foto: Fonet/Imre Szabo

Svi članovi Etičke komisije Fakulteta organizacionih nauka osim jednog podneli su ostavke nakon što je Senat UB naložio toj visokoškolskoj ustanovi da formira stručnu komisiju koja će uraditi analizu doktorske disertacije Siniše Malog, nezvanično saznaje Danas.

U Etičkoj komisiji ostavku nije dao jedino profesor Mladen Čudanov, zaposlen na katedri čiji je šef profesor Ondrej Jaško, inače mentor Siniše Malog. Kako saznajemo, sa celom procedurom preispitivanja osporenog doktorata se stalo, jer FON još uvek nije formirao novu Etičku komisiju.

Predsednik Saveta tog fakulteta nije juče odgovorio na pitanje Danasa o pozadini ostavki.
U Rektoratu Univerziteta u Beogradu Danasu je rečeno da nemaju zvanične informacije o tome, pošto organi i tela fakulteta nisu u obavezi da izveštavaju Senat o toku postupka. Ipak, i do uprave Univerziteta su stigla nezvanična saznanja da su svi članovi Etičke komisije osim jednog podneli ostavke i da još nije formirana nova.

Prethodno, Etička komisija FON-a je odbila kao neosnovan zahtev za utvrđivanje neakademskog ponašanja u slučaju prijave plagijata doktorata Siniše Malog. Senat je još sredinom januara zaključio da je FON načinio propust u proceduri, jer je po Pravilniku o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova bio obavezan da formira stručnu komisiju, koja jedina može da izvrši ekspertsku analizu doktorata.

Za formiranje stručne komisije neophodno je da bude obrazovana Etička komisija, jer ona takav zahtev dostavlja Nastavno-naučnom veću fakulteta. Po dostavljenom zahtevu Nastavno-naučno veće se obraća veću odgovarajuće grupacije i Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje da kao članove stručne komisije imenuju po jednog člana van fakulteta, dok je najmanje dvoje sa te visokoškolske ustanove. Stručna komisija treba da dostavi Etičkog komisiji obrazloženo stručno mišljenje za najviše 60 dana, a pravilnik predviđa da se taj rok može još toliko produžiti u izuzetnim slučajevima.

Univerzitetski pravilnik o radu etičkih komisija ne precizira u kom roku one moraju biti formirane, a bliže uslove o sastavu i radu tih tela utvrđuju visokoškolske ustanove svojim aktima. Sagovornik Danasa koji je želeo da ostane anoniman kažu da bi FON mogao da oteže sa formiranjem nove Etičke komisije i da Senat uopšte ne izvesti o tome šta je uradio da se ispita sumnja da je doktorat Siniše Malog plagiran, s obzirom da se Pravilnikom o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova celokupna procedura završava na fakultetu.

Kao način da se ceo slučaj istera na čistinu vidi mogućnost da se podnosilac prijave za plagijat obrati univerzitetskom Odboru za profesionalnu etiku. Međutim, juče nismo uspeli da dobijemo pravničko tumačenje da li je to moguće, s obzirom da po odredbama pomenutog pravilnika Odbor odlučuje kao drugostepeni organ.

Doktorat Siniše Malog u javnosti je osporen u julu 2014. godine, a FON je u nekoliko navrata odbacio navode da je plagijat.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari