Konkurs SKGO i GIZ za projekte pomoći zapošljavanju Roma i drugih marginalizovanih grupa 1Foto: FreeImages / Filippo Vicarelli

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačka razvojna saradnja (GIZ) danas su raspisale konkurs za izbor osam lokalnih samouprava koji će dobiti podršku za realizaciju projekata na osnou inovativnih i održivih rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovnika.

Konkurs koji traje do 14. juna, sprovodi se u okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za inkluziju“.

Za finansiranje odabranih projekta GIZ je obezbedio 1,2 miliona evra, odnosno 150.000 evra po projektu.

Predlozi projekata moraju da budu usklađeni s nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima, a namenjeni su stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje povratnika iz zemalja EU – tražilaca azila, Roma i drugih marginalizovanih društvenih grupa, objasnio je na otvaraju poziva generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić.

„Ovo je prilika da se pomogne lokalnim samouopravama da odgovore na izazove u situaciju kad i imaju veliki broj azilanata i ekonomskih migranata, uglavnom iz teško zapošljih grupa među kojima je najviše Roma“, rekao je Staničić.

On je istakao da je u prvoj fazi projekta, koja je realizovana prošle godine, pomoć dobilo sedam lokalnih samouprava (Požarevac, Arilje, Sokobanja, Kučevo, Novi Pazar, Bečej i Mladenovac) i da je zahvaljujući njihovim projektima zaposleno više od 230 ljudi.

„Zapošljavanje i osnaživanje marginalizovanih grupa je veoma važno i potrebno je da u tome sarađuju nadležne institucija sa lokalnim samoupravama i civilnim društvom“, kazala je državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Stana Božović.

Ona je zahvalila GIZ-u što podržava projekat koji uključuje saradnju većeg broja opština i obezbeđuje egzistenciju ljudi koji najteže dolaze do posla.

Zamenik predsednice Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016-2025. godine Nenad Ivanišević je rekao da se podrškom projektima lokalnih samouprva jačaju njihovi kapaciteti da sami traže načine da zaposle teže upošljive grupe stanovništva i da, kad prestane finansiranje, projekti postanu samoodrživi.

Predstavnica GIZ-a i vođa projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji Aleksandra Dimić – Ugrinaj je kazala da lokalne smaouprave najbolje znaju koje su njihove potrebe i na koji način bi u njihovim sredinama mogli da se zaposle ljudi, koji imaju određene veštine i znanje, a koji teško dolaze do posla.

„Lokalne samouprave u sprovođenju projekta zapošljavanja teže zapošljivih grupa stanovništva imaju pomoć Ministarstva za rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, SKGO, Tima za smanjenje siromaštva i socojalnih službi“, rekla je ona.

U provoj fazi projekta finansijsku podršku su dobila dva projekta iz oblasti upravljanja otpadom, dva iz poljoprivrede, dva iz preduzetnišva i jedan iz socijalne zaštite.