Maloletni prestupnici u Zrenjaninu moraju na koristan rad 1Foto: M. P.

Maloletni prestupnici u Zrenjaninu imaju obavezu, da pored redovnog školovanja, obavljaju društveno-koristan rad.

Do sada im je na raspolaganju stajalo JKP “Čistoća i zelenilo”, radili su u mesnim zajednicama i sa Udruženjem građana Zelene šape.

Centar za socijalni rad Zrenjanin, koji maloletnike šalje na izvršenje vaspitnih naloga,
sada će moći da ih pošalje i u Crveni krst, Gerontološki centar ili Centar za pružanje usluga socijalne zaštite “Most”, jer će sa ovim organizacijama potpisati ugovor o saradnji.

Ugovor će biti potpisan u četvrtak, 9. decembra u 12,30 u gradaskoj upravi Zrenjanina, najavila je direktorka Centra za socijalni rad Zrenjanin Olivera Lisica.

“S obzirom na to da je uočljiv porast broja predmeta vezanih za maloletnike sa problemima u ponašanju i u skukobu sa zakonom, aktivnosti Centra za socijalni rad grada Zrenjanina će i u 2022. godini više biti usmerene ka ovoj populaciji. Na evidenciji centra tokom prošle godine bilo je 105 novih maloletnika sa problemima u ponašanju, od ukupno 442 maloletnika u sukobu sa zakonom”, navela je Olivera Lisica.

Kako se navodi, Centar za socijalni rad na osnovu pravosnažnog sudskog rešenja kojim je maloletniku izrečena vaspitna mera posebna obaveza da se bez nadoknade uključi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove socijalnog i ekološkog karaktera, vrši upućivanje maloletnika u neku ustanovu, javno preduzeće, udruženje ili u neku mesnu zajednicu radi obavljanja društveno-korisnog rada, odnosno izvršenja posla koji ne može biti usmeren na podsticanje ekonomske koristi i koji ne sme ometati školovanje maloletnika, odnosno štetiti njegovom ugledu i dostojanstvu.

Svrha ove vaspitne mere je da se utiče na razvoj i jačanje lične odgovornosti maloletnika, na vaspitavanje i pravilan razvoj njegove ličnosti, kako bi se obezbedilo njegovo ponovno uključivanje u društvenu zajednicu i mora biti usmerena prvenstveno na uklanjanje štetnih posledica krivičnog dela zbog čijeg činjenja mu je izrečena ova mera.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari