Medijske i nevladine organizacije: Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima ugrožava širok korpus ljudskih prava 1Foto: BETAPHOTO/ DRAGAN GOJIĆ

Novi Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima ukoliko bude usvojen u trenutnoj formi urušiće dostignuti nivo ljudskih prava izmeđuostalog pravo na slobodu govora i pravo na privatnost, ocenjuje danas grupa nevladinih organizacija i medija.

Kako ističu u saopštenju, predloženim članovima 44, 156 – 158 Nacrta Zakona kojim se uređuju sistemi za obradu podataka, kao i nadzor i snimanje na javnim mestima ugrožava se pravo na privatnost građana i uvodi se totalni nadzor bez ikakve kontrole suda i potpuno suprotno standardima GDPR-a i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

„Ove odrede mogu pogubno uticati i na ugrožavanje tajnosti novinarskih izvora što razvija efekat autocenzure i onemogućava rad novinara, pre svega onih koji istražuju i izveštavaju o korupciji i organizovanom kriminalu. Podsećamo da su ove odredbe u suprotnosti sa ciljevima u Medijskoj strategiji koja je predvidela pojačavanje zaštite novinarskih izvora, što ovakvim predlozima može odvesti samo u suprotnom smeru“, navodi se u saopštenju 27 nevladinih i medijskih organizacija (Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Fondacija Slavko Ćuruvija, Partneri Srbija, Asocijacija onlajn medija,  A11 inicijativa, Transparetnost Srbija, Evropski pokret u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava, Autonomni ženski centar, AS Centar,  Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres, Nepušački edukativni centar – RP, Zapadnobalkanski institut – Western Balkans Institute, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, TV Forum, Centar za ženske studije, Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, Asocijacija medija, CRTA, Odbor za ljudska prava Niš, Alternativni dom, NGO Libero, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Građanske inicijative
i BIRODI).

Takođe, smatraru da se ograničenjima koja su predviđena članovima 25, 58 i 59, kao i kaznene odredbe u članu 355 kojima se predviđaju visoke kazne i za fizička lica, kako za upotrebu pojma policija tako i za otkrivanje identiteta ovlašćenog lica ugrožavaju redovan rad novinara, izveštavanje u interesu javnosti, i dovode do apsurdne situacije budući da se za upotrebu pojma „policija“ mora tražiti dozvola resornog ministra.

„Otkrivanje identiteta policajca, koji po svemu sudeći više neće nositi oznake sa svojim prezimenima već će oznake biti kombinacija slova i brojeva, takođe će biti kažnjivo, iako se radi o službenom licu čiji rad mora da bude pod lupom javnosti“, naglašavaju u saopštenju.

Rad na ovom Nacrtu Zakona je, kako ocenjuju, protekao prilično netransparentno i zainteresovane strane uprkos programu javnih rasprava koji je objavljen na sajtu MUP -a, nisu bile obaveštene o istom.

Oni su pozvali sve zainteresovane pojednice i organizacije da se uključe u javnu raspravu.

Amandmane na predloženi Nacrt zainteresovane strane mogu poslati na imejl javna.rasprava@mup.gov.rs najkasnije do 18. septembra 2021. godine.