Ombudsman preporučio Ministarstvu za ljudska prava mere za unapređenje položaja LGBTI 1Zoran Pašalić Foto: Beta/Milan Obradović

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je danas Ministarstvu Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog preporučio unapređenje položaja LGBTI osoba u Srbiji.

To bi se postiglo tako da se što pre izrade nacrti zakona kojima bi se omogućilo pravno regulisanje istopolnih zajednica i regulisanje pravnih posledica prilagođavanja pola rodnom identitetu.

Ombudsman je saopštio da je preporučio da Ministarstvo izradi i dostavi Vladi Srbije Predlog strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i prateći Akcioni plan s konkretnim merama i aktivnostima za unapređivanje položaja LGBTI osoba i drugih osetljivih društvenih grupa.

„Predlog strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i prateći Akcioni plan trebalo bi da se odnose i na osetljive grupe kao što su žene, deca, stariji, osobe sa invaliditetom, osobe čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, nacionalne manjine i osobe čija verska pripadnost može biti osnov diskriminacije“, naveo je Pašalić.

Ministarstvo ima 60 dana da Zaštitnika građana obavesti o svom postupanju po njegovim preporukama.

Ombudsman je u postupku kontrole Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, čije je nadležnosti u ovim oblastima preuzelo novoformirano Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, utvrdio da i dalje nisu pravno uređene istopolne zajednice, kao ni posledice promene pola i rodnog identiteta.

Ombudsman je utvrdio i da nisu usvojene izmene Zakona o nasleđivanju, kako bi se pravno uredilo nasleđivanje istopolnih partnera, kao ni druge mere i aktivnosti sadržane u Akcionom planu za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, koju je Vlada Srbije usvojila 2014. godine.

„Iako je 2018. godine istekao period za koji su ti dokumenti doneti, Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije i prateći Akcioni plan za naredni period još uvek nisu usvojeni. Obaveza je državnih organa da preduzmu sve zakonodavne, administrativne i ostale mere da stvore povoljan ambijent za aktivnosti usmerene na promociju, zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava“, naveo je Zaštitnik građana.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.