Poverenik: Falsifikovani potpisi većeg broja porodilja 1

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je tužilaštvu obaveštenje o rezultatima nadzora nad sprovođenjem Zakona povodom obrade podataka porodilja koje je firma Care Direct uradila na osnovu ugovora o saradnji sa više zdbravstvenih ustanova.

Rezultati sprovedenog nadzora izazivaju sumnju da bi u nemalom broju slučajeva potpisi porodilja na formularima za saglasnost za obradu podataka mogli biti falsifikovani, saopšteno je iz kancelarije poverenika Rodoljuba Šabića. U postupku nadzora Care Direct je potvrdilo da ima ugovor o saradnji sa 45 zdravstvenih ustanova sa teritorije Srbije na osnovu kojih mu te ustanove stavljaju na raspolaganje „određeni prostor i kadrovske kapacitete“.
A na osnovu ugovora o delu sa tom firmom zdravstveni radnici dele materijal i obrazac u koji se upisuju podaci o ličnosti porodilja „uz njihov obavezan potpis“.

Primera radi, samo u slučaju podataka o ličnosti žena koje su se porodile u jednom porodilištu, u Novom Sadu, uvidom u uzorak od 398 potpisanih formulara utvrđeno je da je čak 116 tih obrazaca potpisano inicijalima porodilja, saopštio je poverenik.

Ta činjenica, zajedno sa izjavama pojedinih porodilja čiji „potpisani“ obrasci su pronađeni u postupku nadzora, a koje su kategorične u tome da ništa nisu potpisale, ukazuje na postojanje indicija da bi u vezi sa obradom podataka porodilja moglo biti počinjeno više krivičnih dela.

S obzirom na realnu mogućnost sličnih dešavanja i u nekim drugim od 45 porodilišta, koja se nalaze na područjima nadležnosti većeg broja tužilaštava, Poverenik je o svemu obavestio Republičko javno tužilaštvo, očekujući da ono oceni potrebu i obim preduzimanja daljih mera.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.