Liste čekanja na pojedine lekarske intervencije postoje svuda u svetu, ali se u Srbiji za neke operacije čeka i duže od godinu dana. Najduže se čeka na ortopedske operacije, poput ugradnje veštačkog kuka ili kolena, kao i na pojedine kardiohirurške intervencije. Jedinstvena lista ne postoji, već svaka zdravstvena ustanova pravi svoju, ažurira je jednom mesečno i šalje Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO).


– Imajući u vidu činjenicu da se na ugradnju baj pasa ili veštačke valvule na srcu u pojedinim zdravstvenim ustanovama čeka i više od godinu dana, a u drugima znatno kraće, Republički fond za zdravstveno osiguranje je odlučio da formira Jedinstvenu listu čekanja za te kardiohirurške intervencije – navode u RFZO. Na jedinstvenoj listi čekanja nalaze se osigurana lica koja su se opredelila da budu stavljena na tu listu i sa nje se upućuju u ustanove u kojima će biti operisana u kraćem roku, a u skladu sa raspoloživim kapacitetima zdravstvenih ustanova, kažu u Fondu.

– Osobe sa jedinstvene liste čekanja se, nakon podnošenja neophodne dokumentacije konzilijumu lekara zdravstvene ustanove, operišu u roku od mesec dana do tri meseca za ugradnju bajpasa. Za ugradnju mitralne valvule pacijente šaljemo u Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde se ova hirurška intervencija na srcu obavlja u roku od dva do četiri meseca. Osiguranike koji čekaju na ugradnju veštačke aortne valvule preusmeravamo u Klinički centar Srbije, gde im se intervencija zakazuje u periodu do osam meseci čekanja ili ranije, shodno stepenu hitnosti – ukazuju u RFZO i dodaju da se trenutno uređuju liste čekanja u oblasti ortopedije i oftalmologije.

Stručnjaci godinama navode da je jedinstvena lista čekanja neophodna za sve lekarske intervencije, jer se pojedini pacijenti upisuju na više lista u različitim ustanovama. Takođe, jedinstvenom listom bi se odredili prioritetni slučajevi, i smanjilo vreme čekanja za preglede i pojedine intervencije. Na ugradnju veštačkih kukova i kolena čeka se po nekoliko godina, dok se na operaciju katarakte u pojedinim ustanovama čeka i duže od 20 meseci.

– Problem kod ugradnje veštačkog kuka je što ne postoji objedinjena lista čekanja, pa se tako pojedini pacijenti nalaze na listama nekoliko klinika u Srbiji. Za ovu intervenciju u Kliničkom centru Srbije najduže se čeka do godinu dana – kaže za Danas direktor klinike za ortopediju KCS Marko Bumbaširević.

U ovoj ustanovi manje se čeka i na kardiovaskularne intervencije.

– Jedinstvenom listom i proširenjem kapaciteta Klinike za kardiohirurgiju uspeli smo da liste čekanja kardiohirurških intervencija smanjimo sa godinu i po dana na tri do četiri meseca. Naravno, to ne važi za hitne slučajeve, koji na ove intervencije ne čekaju – naglašava direktor klinike za kardiohirurgiju KCS Mile Vraneš.

Iako su liste čekanja u Kliničkom centru Srbije znatno kraće nego u drugim zdravstvenim ustanovama, direktor KBC Đorđe Bajec kaže da su one „pravi reper stanja zdravstva u Srbiji“.