Prvi upisni rok na Beogradskom univerzitetu počinje 22. juna, evo koja vam dokumenta trebaju 1Foto: Beta/MILOŠ MIŠKOV/DS

Prvi upisni rok na Univerzitetu u Beogradu počinje 22. juna, prijavljivanjem kandidata koje će trajati do 25. juna.

Prijemni ispiti će biti održani od 27. juna do 1. jula, prema rasporedu koji budu objavili fakulteti. Preliminarne rang-liste biće objavljene najkasnije do 4. jula, a konačne do 11. jula.

Upis treba da bude završen do 15. jula, nakon čega će Univerzitet objaviti spisak slobodnih mesta za drugi, septembarski upisni rok.

Na nekim fakultetima već je počelo elektronsko prijavljivanje ili pretprijava tako da je budućim brucošima najsigurnije da sve informacije prate na fakultetima koje planiraju da upišu.

U narednu školsku godinu na osnovne i integrisane studije na svim fakultetima u okviru Beogradskog univerziteta planiran je upis 15.035 brucoša, od čega na budžetu ima mesta za njih 9.720, rečeno je Danasu na UB.

Upisna pravila ostaju ista kao i ranijih godina: redosled kandidata se utvrđuje na osnovu opšteg uspeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

Bez greške urađen prijemni donosi 60 poena, a uspeh iz srednje škole najviše 40 bodova.

Pod opštim uspehom se podrazumeva zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa dva i on se računa zaokruživanjem na dve decimale.

Da bi stekli pravo da se upišu na teret budžeta, kandidati moraju osvojiti najmanje 51 bod, dok je donja granica za samofinansirajuće studente 30 poena.

Konačne rang-liste koje objave fakulteti su osnov za upis, što znači da budući brucoši treba pažljivo da prate sve upisne aktivnosti na fakultetima na kojima su konkurisali.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne pojavi u predviđenom roku, umesto njega će biti upisan sledeći sa rang-liste.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u Srbiji pod istim uslovima kao i naši državljani, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati rešenje Ministarstva prosvete o priznavanju stranih srednjoškolskih isprava ili potvrdu o tome da je započet postupak.

Strani državljani takođe se upisuju pod istim uslovima kao i naši državljani, s tim da plaćaju školarinu. Oni prilikom konkurisanja podnose i rešenje o priznavanju strane školske isprave o završenoj srednjoj školi ili potvrdu da je započeo postupak, ukoliko su srednju školu završili u inostranstvu.

Prilikom upisa treba da dostave fakuletu dokaze da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju, kao i da vladaju srpskim ili jezikom na kome se izvodi studijski program.

Dokumenta prilikom prijavljivanja

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

– svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja;

– diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;

– diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu;

– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti

Dokumenta za upis

– overena fotokopija dokumenata i originalna dokumenta na uvid,

– izvod iz matične knjige rođenih (fakultet, odnosno Univerzitet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);

– popunjen obrazac ŠV-20 (obrazac se popunjava i elektronski, a štampana verzija se potpisana predaje na fakultetu);

– indeks (ukoliko fakultet ne obezbeđuje indekse),

– dve fotografije formata 4,5X3,5 cm,

– dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa (ako je predviđena);

– dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente,

– dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari