Privredni sud u Beogradu pokrenuo je u četvrtak, 14. jula, stečaj nad kompanijom C&A Moda RS zbog – prezaduženosti.

Kako se navodi u obrazloženju rešenja o otvaranju stečajnog postupka, kompanija na ime neplaćenih carina duguje 327,6 miliona dinara, a na ime neplaćenog poreza na dodatu vrednosti – bez kamata – još 394,4 miliona dinara.

Do sada je platila 126,2 miliona dinara, dok preostali dug, i to bez obračunatih kamata, već premašuje pet miliona evra, što je razlog za stečaj. C&A za sporan uvoz i neplaćene carine i poreze krivi isključivo špeditera – firmu Quehenberger Logistic SRB, koja je sada u stečaju.

Predlog za stečaj podnela je sama kompanija C&A Moda RS zbog, kako se navodi, preteće nesposobnosti plaćanja.

Kompanija C&A Moda RS, kako se ističe u obrazloženju, redovno uvozi robu kopnenim putem iz Austrije u Srbiju i tu robu dalje stavlja u prome tu svojim maloprodajnim objektima.

Od 2013. godine kompanija je imala odobrenje Uprave carina za pojednostavljeni postupak carinjenja. To znači da je robu mogla da primi u svojim prostorijama ili drugom odobrenom mestu, bez pokazivanja robe i pratećeg tranzitnog dokumenta određenoj carinarnici.

Na taj način, kompaniji je omogućeno da značajno ubrza poslovanje i znatno umanji troškove.

„C&A Moda RS je za potrebe pojednostavljenog carinjena angažovao firmu NEW LOG d.o.o. iz Šimanovaca (sada u stečaju) čiji je raniji naziv bio Quehenberger Logistic SRB d.o.o. Shodno tome, u spornom periodu, sve uvoze za potrebe C&A je bez izuzetka obavljao isključivo i samo Quehenberger“, navodi se u obrazloženju rešenja.

Dana 08. oktobra 2021. godine Uprava carina pri Ministarstvu finansija, pokrenula je postupak naknadne kontrole kompanije, piše N1.

Koliki su dugovi

Predmet provere bila je, navodi se, provera tačnosti i potpunosti iz jedinstvenih carinskih isprava za period od 2014. do 2021. godine,  s tim da je kontrola završena za period od 2019. do 2021.

„Usled radnji lica zaposlenog kod firme Quehenberger, tim za naknadnu kontrolu sastavio je zapisnik na osnovu kojeg je Uprava carina kompaniji je do sada uručila 63 rešenja kojima se obavezuje C&A Moda RS, kao solidarni dužnik firme Quehenberger, da isplati ukupan iznos od 721.939.964,22 dinara, od čega 327.557.881,59 dinara na ime carina i 394.382.082,63 dinara na ime PDV bez pripadajućih kamata, odnosno – skoro 6.144.169,91 evro“, navodi se u sudskom rešenju.

U međuvremenu je nad Quehenberger-om zbog nemogućnosti ispunjenja obaveza donetim po osnovu zapisnika – otvoren stečajni postupak.

Sva 63 prvostepena rešenja uručena su kompaniji od 8. marta do 4. maja ove godine i postala su izvršna u roku od osam dana od dana prijema svakog pojedinačnog rešenja.

Kompanija C&A Moda RS je, kako se ističe u obrazloženju, već platila 126.200.360,44 dinara po osnovu 11 prvostepenih rešenja.

„Preostali iznos dospelih i plativih obaveza po osnovu neplaćenih rešenja, a koje je kompanija kao solidarni dužnik Quehenberger-a dužna da plati, iznosi ukupno 596.789.598,74 dinara, odnosno skoro 5.441.140 evra, što će svakako biti uvećano za iznos zatezne kamate“, navodi se u obrazloženju.

Kontrola nije gotova

Predlagač stečaja, kompanija C&A Moda RS, obrazložila je sudu da se iz priloženih dokaza jasno može utvrditi da iz svog redovnog poslovanja – dospele obaveze ne može da izmiri i da je jasno da je – prezadužena.

Kompanija takođe navodi da se očekuje da Uprava carina završi kontrolu koja se odnosi na period od 2014. do 2018. godine i da „Carinarnica Beograd shodno nalogu do 1. avgusta okonča kontrolu i u avgustu donese novi zapisnik kojim će se ustanoviti dodatne obaveze za kompaniju koje će samo pogoršati finansijsku situaciju C&A“.

Najava stečaja

Podsetimo, kompanija C&A najavila je 5. jula stečaj nakon što je, kako je saopštila, „postala meta organizovane carinske prevare nepoznatih počinilaca“.

Iz Uprave carina su za N1, ne naglašavajući koja je kompanija u pitanju, 7. jula naveli da su prošle godine otkrili zloupotrebe, koje su godinama unazad vršene tako što su službenici jedne inostrane modne kompanije, zajedno sa službenicima jedne špediterske firme, zloupotrebljavali pečate i memorandume ove dve kompanije.

„C&A“ je u saopštenju navela da je počinilac prevare jedan od poslovnih partnera kompanije, „kao i drugi počinioci koji su i dalje nepoznati“.

„Navedeni počinioci sistematično su obavili više od 300 radnji prevarnog uvoza u periodu od 2014. do 2021. godine, zloupotrebljavajući logo kompanije C&A, pogodnosti carinskog statusa i ovlašćenja za zastupanje carinskog predstavnika kompanije C&A u Srbiji. Krivično delo je otkriveno u oktobru 2021. kada je kompanija C&A prvi put obaveštena o tom prevarnom uvozu od strane carinskih organa Republike Srbije“, piše u saopštenju.

Ukazuje se da su nakon nekoliko meseci istrage i uprkos dokazima da C&A ne treba da snosi posledice tog krivičnog dela, „carinski organi Republike Srbije zauzeli stav da je kompanija C&A u Srbiji odgovorna za plaćanje carinskih dažbina za robu koja je deklarisana u okviru prevarnog uvoza“.

„Nakon temeljne analize situacije upravljački tim kompanije C&A zaključio je da ne može odgovorno da snosi rizike daljeg osporavanja pravne pozicije koju zastupaju organi Republike Srbije. S obzirom na finansijski opseg zahteva usmerenih protiv kompanije C&A Srbija, upravljački tim je bio primoran da proglasi insolventnost“, navela je kompanija u saopštenju od 5. jula ove godine.

C&A u Srbiji ima 14 prodavnica i oko 135 zaposlenih.

Poverioci kompanije C&A Moda RS imaju rok od 120 dana za prijavu potraživanja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari