Majdanpek: Za javne radove u 2021. godini izdvojeno 11 miliona dinara 1Majdanpek Foto: J.B.K.

U skladu sa usvojenim Lokalnim akcionim planom zapošljavanja tokom prošle godine u majdanpečkoj opštini sprovedeni su javni radovi i poslodavcima davane subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica, čime je ukupno bilo obuhvaćeno 31 lice sa evidencije NSZ.

Obezbeđivanje povoljnih uslova za započinjanje poslovanja, za koje su bili zaduženi Biznis inkubator i Fondacija za lokalni ekonomski razvoj ograničavala je epidemiološka situacija.

Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih LAPZ-om za 2021.godinu, opština Majdanpek je u budžetu opredelila 19 miliona dinara, ali zbog ograničavajućih faktora i nedovoljne zainteresovanosti poslodavaca sva sredstva nisu utrošena.

Tokom 2021. godine, nakon raspisivanja javnog poziva, odobrena su četiri javna rada čiju realizaciju su prijavila četiri opštinska javna preduzeća.

Javni radovi su bili u trajanju od 12 meseci i završavaju se krajem januara 2022. godine, a njihova ukupna vrednost je 11.032.739 dinara.

JP za stambene usluge Majdanpek je za čišćenje i održavanje prihvatilišta za pse na kome je bilo angažovano pet lica odobreno 2.286.762,10 dinara.

Na održavanju površina javne namene i javnih zelenih površina kroz javni rad posao je dobilo osam nezaposlenih, a JP za građevinsko zemljište i puteve Majdanpek odobreno je 3.227.879,57 dinara.

U Donjem Milanovcu je sedmoro lica bilo angažovano na održavanju komunalne higijene Donjeg Milanovca i okolnih naselja, a ovaj javni rad koji je odobren JКP „Donji Milanovac“ iznosio je 3.144.491,72 dinara.

Još petoro lica sa evidencije NSZ bilo je angažovano na javnom radu održavanja, obnavljanja i uređenja javne komunalne infrastrukture u Majdanpeku za koji je JP “Vodovod” odobreno 2.373.605,60 dinara.

Prošlogodišnji LAPZ je kao jednu od mera predvideo subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorijeteže zapošljivih i po ovom osnovu četiri privatna poslodavca su za zapošljavanje šestoro radnika, na ime subvencija dobila 1,24 miliona dinara.

Nadležni u lokalnoj samoupravi kažu da je za realizaciju ovog programa vladalo manje interesovanje poslodavaca i od planiranih četiri ostalo je neutrošeno 2,74 miliona dinara.

Ovaj program realizovan je u saradnji sa NSZ koja je u ukupno planiranom iznosu učestvovala sa 1,95 miliona dinara.

Za obezbeđivanje povoljnih uslova za započinjanje poslovanja, koji su, takođe, kao mera bili predviđeni LAPZ-om za prošlu godinu, bili su zaduženi Biznis inkubator Majdanpek  i Fondacija za lokalni ekonomski razvojopštine Majdanpek, čiji je osnivač lokalna samouprava.

Aktivnosti ovih ustanova ograničavala je pandemija kovida 19, pa je Biznis inkubator, shodno situaciji radio na unapređenju informisanosti mladih o mogućnostima zapošljavanja, samozapošljavanja, omladinskog preduzetništva, dok je Fondacija pružala konsultativnu i administrativno – tehničku podršku.

Na konkurs za sprovođenje javnih radova u 2022. godini koji je raspisala lokalna samouprava prijavila su se četiri opštinska javna preduzeća.

U ovoj godini je budžetom opštine Majdanpek, za javne radove predviđeno je 12 miliona dinara.

Više vesti iz ovog grada čitajte na posebnom linku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.