Ministarstvo poljoprivrede: Za praznike pojačane kontrole veterinarske inspekcije 1Foto: Stefana Svić

Veterinarski inspektori za vreme novogodišnjih praznika pojačano će kontrolisati promet hrane životinjskog porekla, najavilo je danas Ministarstvo poljoprivrede Srbije.

Inspektori su za deset meseci ove godine obavili 7.359 redovnih i vanrednih kontrola hrane i utvrdili 1.302 nepravilnosti.

Naredjeno je 1.231 korektivnih mera, izdato je 1.039 rešenja i podneto je 232 prijave nadležnim prekršajnim i privrednim sudovima.

Razlog povlačenja hrane je najčešće nedostatak sledljivosti u proizvodnji i prometu, nepostojanje propisane deklaracije na proizvodima, istek roka trajanja proizvoda, ali i mikrobiološki parametri iznad referentnih vrednosti za odredjenu hranu.

Ministarstvo poljoprivrede je preporučilo potrošačima da hranu životinjskog porekla kupuju na mestima koja su pod nadzorom veterinarske inspekcije, kao i da obrate posebnu pažnju na označavanje i deklarisanje hrane u prometu.