Zakonom o inspekcijskom nadzoru, čija je rasprava trenutno u toku, konačno će biti stavljena tačka na dosadašnju praksu da inspekcijske službe kontrolišu rad legalnih fabrika i trgovina i da ih kažnjavaju čak i za sasvim minimalne propuste, a da istovremeno potpuno zaobilaze nelegalne prodavce, koji rade mimo svakog zakona, potvrđeno je Danasu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.


Naime, inspekcijski organi su do sada postupali prema planu kontrole, po kojem su određene registrovane privredne subjekte povremeno proveravali. Neprijavljeni trgovci, baš zato što nigde nisu registrovani, nikada nisu bili obuhvaćeni ovakvim kontrolama i redovno se dešavalo da inspektori prođu pored nelegalne ulične tezge na kojoj se prodaje recimo odeća, a da prekontrolišu rad legalnog butika odmah pored tezge. Privrednici su se žalili i da inspekcije „žmure“ na mnogo krupnije prekršioce zakona, kao što su „firme“ koje bez ikakvih dozvola vade kamen iz kamenoloma ili šljunak iz reka, dok registrovana preduzeća naravno moraju da poseduju sve dozvole.

U kabinetu ministarke državne uprave Kori Udovički kažu da će sistemskim uređenjem postupka inspekcijskog nadzora nad neregistrovanim subjektom popuniti zakonske praznine, otvorena i sporna pitanja i nedoumice koje postoje u praksi.

– Tako dajemo jasan zakonski osnov i izričitu obavezu da sve inspekcije, a ne samo pojedine, sprovode nadzor nad neregistrovanim subjektima. To se odnosi i na sprečavanje „rada na crno“, koji je u nadležnosti inspekcije rada. Sada ćemo ovim zakonom regulisati da ako druga inspekcija otkrije da nadzirani subjekt nije prijavio zaposlene radnike, bez pozivanja na nenadležnost može da utvrdi činjenice, izrekne određene mere i obavesti inspekciju rada – kažu u Ministarstvu.

Inspektor koji zatekne „neregistrovanog subjekta“ kako se bavi delatnošću iz nadležnosti druge inspekcije, po novom zakonu imaće obavezu da bez odlaganja i oglašavanja nenadležnim „preduzima ovlašćenja inspektora radi utvrđivanja činjenica i da nalaže preventivnu meru upozoravanja, te donosi rešenje kojim neregistrovanom subjektu izriče mere za otklanjanje nezakonitosti“.

– O zatečenom stanju i o izrečenim merama inspektor obaveštava poresku i drugu nadležnu inspekciju. Nacrtom zakona posebno su uređeni prekršaji neregistrovanog subjekta, a visina kazne je usaglašena sa odredbama Zakona o prekršajima. Novčane kazne su propisane u rasponu od 10.000 do dva miliona dinara – upozoravaju u Ministarstvu državne uprave.

Ipak, iz kabineta Kori Udovički naglašavaju da samo kažnjavanje nije prioritet inspekcijskog nadzora, „već preduzimanje preventivnih i korektivnih mera koje pomažu subjektima nadzora da usklade svoje poslovanje sa zakonom“.

– Naravno, tu je i primena represivnih mera nad onima koji odbijaju da se ponašaju u skladu sa zakonom i pri tome ugrožavaju javni interes, zdravlje i bezbednost. Najveća novina je uvođenje preventivnog delovanja kojim se nastoji da se smanji inspekcijsko opterećenje onih koji poštuju propise, a poveća broj kontrola u oblastima sa većim rizikom, kao i kod onih koji rade u sivoj ili crnoj zoni i nelojalno konkurišu na tržištu – dodaju u Ministarstvu.

Više reda u inspekcijskim službama

Novim zakonom će se uvesti i planiranje i procena rizika u inspekcijskom nadzoru, koordinacija inspekcijskog nadzora i međusobna saradnja inspekcija, a inspekcijama će biti data jasna ovlašćenja u suzbijanju sive ekonomije. Kako obećavaju pisci zakona, rad inspekcija će od sada biti transparentan, a praksa će biti ujednačena, što bi trebalo da spreči sada česte slučajeve da ono što jedan inspektor smatra nezakonitim, drugi dozvoljava. Sve inspekcijske službe će biti kompjuterski umrežene i razmenjivaće informacije i dokumenta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari