Otkrivena nova vrsta praistorijske slatkovodne ajkule (2. deo) 1Ilustracija: Pixabay

Drugi deo imena – nordquistae, potiče od prezimena jedne od volonterki, Keren Nordkvist, koja je dala veliki doprinos pronalaženju ovih fosilnih ostataka.

„Fascinira me što smo uspeli da pronađemo mikroskopske zube ajkule baš pored kostiju jednog od najvećih predatora svih vremena“, navodi Gejts.

Otkrivena nova vrsta praistorijske slatkovodne ajkule (2. deo) 2

„Ovi zubi su veličine peščanog zrna. Da nema mikroskopa, verovatno bi nam promakli.“

Međutim, uprkos njihovoj sićušnosti, Gejts vidi otkriće Galagadona kao značajnu dopunu fosilne evidencije. On smatra da svaka vrsta u ekosistemu igra sporednu ulogu, pružajući podršku ostalim vrstama i držeći na okupu čitavu mrežu ekosistemskih odnosa.

„Ne postoji drugi način da razumemo šta se sve promenilo u ekosistemu tokom masovnog izumiranja na kraju doba krede a da ne poznajemo sve čudesne vrste koje su postojale pre toga.“

„Što više otkrivamo o periodu krede neposredno pred nestanak beskrilnih dinosaurusa, to neverovatniji taj svet postaje“, zaključuje Gejts.

U saradnji sa Centrom za promociju nauke, „Danas“ predstavlja izabrane priče sa naučnopopularnog portala elementarium.cpn.rs