Foto: Okrugli sto "Diverzifikacija izvoza" PKS, FAO i EBRD

Ovaj događaj, u organizaciji Privredne komore Srbije u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, okupio je u Beogradu kreatore politike iz javnog i privatnog sektora zajedno sa međunarodnim donatorima aktivnim u promociji izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, sa ciljem da se identifikuju glavni izazovi, preduslovi i mogućnosti za unapređenje izvoza iz Srbije, kako na tradicionalnim tako i na novim udaljenim tržištima. Na okruglom stolu su bili i predstavnici institucija Vojvodine, kao i stručnjaci iz Autonomne Pokrajine.

– Skoro 90 odsto poljoprivrednih proizvoda koji se plasiraju van Srbije odlaze na tržišta sa kojima imamo sporazum o slobodnoj trgovini i potreban je novi investicioni ciklus u poljoprivredi. U sektoru izvoza poljoprivrednih proizvoda potrebno je napraviti diversifikaciju, kako proizvoda tako i tržišta na koja se izvozi, i treba više raditi na efikasnoj i kvalitetnijoj proizvodnji i na promociji na tržištima na kojima nismo prisutni – objasnio je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Stevan Nikčević.

Na skupu su FAO eksperti za globalnu poljoprivrednu trgovinu prezentovali ključne trendove, perspektive i izazove u ovoj oblasti, sa posebnim osvrtom na promene na strani potrošnje, kao i na nedavna dešavanja u politici poljoprivredne trgovine, kao što su američke nove tarifne mere i moguće implikacije Bregzita na evropsku i globalnu poljoprivrednu trgovinu.

Usporavanje izvoza

Trendovi spoljnotrgovinske razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Srbije ukazuju na duboku potrebu za rekonfiguracijom domaće agrarne politike. „Poljoprivredni izvoz već niz godina usporava sa rastom i čini se da dostiže svoj maksimum prema EU i CEFTA regionu. Šansa koja se pojavila 2014. godine sa trgovinskim sankcijama u Rusiji je samo delimično iskorišćena. Ipak, zahvaljujući Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, Srbija je uspela da delimično diversifikuje svoj izvoz od EU i regiona, ali se nova tržišta ne otvaraju, osim malobrojnih izuzetaka, naveo je Miloš Milovanović, konsultant za agrarnu politiku FAO i koordinator FAO i EBRD projekata u Srbiji.

Povezani tekstovi