Vejvej, poznat po svom kritičkom i političkom delovanju, i ovog puta beskompromisno predstavlja represiju koja postoji u Kini. Koristeći svoju popularnost kao zaštitu, on otkriva mračnu stranu savremene Kine. Neprekidno praćen, prisluškivan, zatvaran, ali ne i ućutkan, postao je simbol borbe za ljudska prava. Kineska vlada mu je 2011. zaplenila pasoš i uprkos pokušajima nemačkih zvaničnika, Vejveju nije bilo dozvoljeno da prisustvuje otvaranju izložbe. Široj publici je postao poznat preko dokumentarca „Neversorry“, gde se prikazuje njegova društvena angažovanost, a posebno njegova veb pristupačnost, u Kini gde je upotreba interneta restriktivna. Umetnik nije izolovan u svom studiju, već aktivan učesnik i kritičar. Po njemu, umetnost je nerazdvojiva od socijalnog angažmana. Ima i pomalo kontradiktornu ulogu, oreol vizionara-šoumena. Školovan u Americi 80-ih, pod uticajem Vorhola, on zna kako da napravi spektakl. Sa iskustvom jednog i drugog, on je protiv i komunizma i kapitalizma, i time predmet različitih tumačenja, zbog čega i možda toliko neodoljiv publici. Otvoreno politička, izložba reflektuje teme kao što su nadzor, ekološki problemi i sloboda govora. Na izložbi je predstavljena i replika zatvorske ćelije u kojoj je proveo 81 dan pod neprestanom prismotrom, dokumentarni filmovi, o tome kako je njegov studio u Šangaju, po završetku gradnje, kineska vlada, od koje je prvobitno dobio dozvolu i prostor, odlučila da sruši. Već u holu muzeja nailazimo na elektronsku kameru za nadzor od mermera, instalacije od bicikala… Centralno delo su Stools, instalacija od 6.000 hoklica sakupljenih po selima iz čitave Kine, koje prekrivaju pod atrijuma muzeja. Vaze Han dinastije sa auto-lakom, ready-made radovi iskazuju poštovanje jednom od uzora Vejveja – Marselu Dišanu. Iako je socijalno angažovana umetnost danas postala globalni fenomen, i nešto na čemu se insistira, retki uspevaju da svojim delom transcendiraju politička dešavanja i prevaziđu granice i ograničenja. Kreativnost, po Vejveju, jeste moć da se odbaci prošlost, da se promeni status quo i da se potraži novi potencijal. Jednostavno rečeno, na stranu upotreba imaginacije – možda važnije – kreativnost je moć delovanja!