U banjama na području Vojvodine, sem toplom vodom, pacijenti se leče i blatom, preciznije peloidom, koji delotvorno deluje na zaceljenje preloma i bolesti koštanog sistema. Kako nam potvrđuju u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, u Vojvodini ima sedam banja, od kojih pet pružaju zdravstvene usluge. Zdravstveni turizam budućnost je za banje, koje sem rehabilitacije sve više nude program namenjen zdravim stilovima života, kao i velnes usluge. „Na području Vojvodine nalaze se Banja Vrdnik, Banja Rusanda u Melencima, Banja Palić, Banja Junaković u Apatinu, Banja Kanjiža, Stari Slankamen i Banja Bečej. Vlada Srbije i Ministarstvo zdravlja osnivači su zdravstvenih ustanova u banjama Vrdnik, Kanjiža, Rusanda, Stari Slankamen i Banji Junaković. Te ustanove imaju status specijalnih bolnica, koje se bave rehabilitacijom a Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija izdaje im odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima“, objašnjavaju za Danas u resornom ministarstvu.

Na pitanje koje su banje najposećenije, odnosno, koje prednjače po ostvarenom prometu u ministarstvu odgovaraju, pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku, da je u banjama: Kanjiža, „Junaković“, Vrdnik, Rusanda i Palić, u 2018. godini, boravilo oko 82.000 gostiju. Prednjače Palić, sa 30.218 dolazaka i Vrdnik čije je usluge koristilo 27.814 gostiju. Ipak, nismo uspeli da saznamo precizan podatak o tome koliki su prihod od pružanja usluga vojvođanske banje ostvarile. Ako govorimo o broju ležajeva u specijalnim bolnicama za rehabilitaciju, u resornom ministarstvu kažu da je reč o 1.550 postelja. Takođe, ovo ministarstvo raspolaže podacima o kategorisanim smeštajnim kapacitetima, u šta spadaju hoteli i turistička naselja koja se nalaze u banjama Vojvodine sa ukupno 704 ležajeva.

Jedna od banja sa ovog područja koja privlači pažnju pre svega domaćih gostiju, oni čine 85 do 90 odsto gostiju, dok je inostranih oko 10 do 15 odsto, svakako je Banje Kanjiža. To banjsko lečilište, u blizini Tise, sa tradicijom dužom od jednog veka (osnovano je 1913. godine) danas funkcioniše kao savremeni zdravstveni centar sa širokom paletom usluga. Ovde se rehabilituju pacijenti oboleli od zapaljenskog i degenerativnog reumatizma zglobne i vanzglobne forme. Leče se i stanja nakon povreda na lokomotornom aparatu kao i operativnih zahvata, zatim oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema, a na programu je i dečija rehabilitacija. Od 2003. korisnici usluga mogu da računaju i na velnes sadržaje.

Zakonom o banjama regulisan je i vlasnički status tih ustanova. Precizirano je da banja predstavlja prirodno dobro od opšteg interesa, kojim upravlja država, pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom. Status državne zdravstvene ustanove za rehabilitaciju na području Vojvodine imaju banje u Vrdniku, Melencima, Apatinu, Starom Slankamenu i Kanjiži.

Oporavak za pacijente i sportiste

– Banjsko lečilište Kanjiža jedina je banja u Srbiji u kojoj se primenjuje jedinstvena terapija, odnosno metoda podvodne ekstenzije kičmenog stuba. Korisnici usluga su pacijenti koje upućuje RFZO, ali i samofinansirajući pacijenti i gosti, zatim sportske ekipe i udruženja penzionera. Popunjenost kapaciteta iznosi oko 60 odsto, mada bi mogla da bude i vrća. Jedan od razloga za to je što pacijenti i gosti najradije koriste jednokrevetne i dvokrevetne sobe a mi u ponudi imamo najviše trokrevetnih soba – objašnjava Žolt Kiš iz Banje Kanjiža.

Povezani tekstovi