Foto: FreeImages / Cierpki

Na koji način administrirati pluralizam protesta? Potrebno je uspostaviti zdravu i autentičnu konekciju između građana i opozicije. Neophodno je da građani u opštinama i gradovima gde protestuju izaberu svoje predstavnike da bi Sporazum sa narodom zaživeo.

Krovno na nivou protesta formirati savet koji bi koordinirao uključenost građana i komunikaciju sa opozicijom. Tako se postiže demokratska kontrola protesta kao jedan od uslova potpunog demokratskog procesa.

Autor je master političkih nauka, Centar za istraživanje u politici Argument

Povezani tekstovi