Kroz identifikaciju jedinstvenih podgrupa pacijenata u okviru određenog zdravstvenog stanja, medicina je u prilici da ponudi novu generaciju medikamenata koji su specifični za određenu bolest, imaju manje neželjenih efekata i toliko povećanu efikasnost da se prosečan ljudski vek produžava više nego ikad u istoriji ljudskog roda.

Ti lekovi, jedini koji imaju moć da menjaju rezultate lečenja, jesu inovativni lekovi. Inovativnost dolazi u mnogo različitih oblika – nekada je to drugačiji način uzimanja terapije koji omogućava jednostavniju primenu leka, što dovodi do boljih rezultata lečenja, drugi put je u pitanju potpuno novi mehanizam dejstva zahvaljujući kojem je značajno povećana efikasnost terapije, ili je u pitanju specifična kombinacija lekova koji kada se uzimaju zajedno daju neuporedivo bolje rezultate nego svaki od tih lekova pojedinačno. Ono što je svim inovativnim lekovima zajedničko je da osim primarnog i najvažnijeg rezultata, poboljšanja zdravstvenog stanja pacijenata kojima su namenjeni, postoji i jedan ne toliko vidljiv, gotovo skriven, a izuzetno značajan efekat na celokupno društvo. Kroz izbegavanje kako medicinskih tako i nemedicinskih troškova, usled povećane efikasnosti lečenja, inovativni lekovi štede milione – samim pacijentima i njihovim porodicama, zdravstvenom osiguranju, bolnicama, kompanijama u kojima su oboleli ili članovi njihovih familija zaposleni. Sve to se postiže zahvaljujući kraćem zadržavanju u bolnicama, skraćenju perioda bolovanja, postizanju boljeg kvaliteta života koji ne zahteva dodatnu negu, izbegavanju odlaska u prevremenu penziju ili gubitku potrebe za skupim hirurškim intervencijama.

Da bi takav efekat uopšte bio postignut, neophodno je inovativne lekove učiniti dostupnim što je moguće većem broju obolelih i to zahteva i određene promene u načinu finansiranja ovih terapija. Ako smo u prethodnom periodu novac koji se u okviru zdravstvenog osiguranja izdvaja za lekove posmatrali samo kao trošak, danas zahvaljujući sofisticiranim farmakoekonomskim metodama koje su nam na raspolaganju možemo da pratimo i ove ne samo medicinski, već i finansijski pozitivne efekte lečenja inovativnim terapijama, što zdravstvenim sistemima olakšava odluku o investiranju u najefikasnije vidove lečenja. Zbog toga su razvijeni novi modeli finansiranja koji prepoznaju specifičnost inovativnih lekova kao onih koji ne predstavljaju samo trošak već donose i uštede, te se inovativni lekovi posmatraju drugačije u odnosu na starije generacije medikamenata. Kao rezultat, u velikom broju evropskih zemalja, uključujući i zemlje našeg neposrednog okruženja, u okviru zdravstvenog budžeta formiraju se posebni fondovi namenjeni isključivo inovativnim lekovima. Ovo je neophodno kako bi stručne službe zdravstvenih osiguranja mogle da planiraju finansijske efekte uključivanja inovativnih lekova na takozvane pozitivne liste. Na taj način se omogućava da se investicija plasira u onim oblastima gde je moguće postići najveću efikasnost lečenja, u zavisnosti od toga kakve terapijske opcije su na raspolaganju.

I naša država je načinila određene pozitivne korake u tom pravcu. Za razliku od petogodišnjeg perioda kada našim osiguranicima nije bio dostupan nijedan novi inovativni lek, u periodu posle 2016. godine pozitivna lista se i kod nas obnavlja jednim manjim brojem inovativnih lekova. To i dalje nije dovoljno da sustignemo nivo pokrivenosti inovativnim terapijama koji postoji u regionu, gde čak i zemlje slične ekonomske moći i približnog nivoa ulaganja u zdravstvo po glavi stanovnika, kao što su Bugarska, Rumunija ili Crna Gora svojim pacijentima omogućavaju mnogo veću dostupnost inovativnih lekova, pa je potrebno načiniti dodatne korake kako bi se situacija kod nas popravila. Jedan od tih koraka je i formiranje posebne radne grupe u okviru Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO), u kojoj osim predstavnika RFZO, Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija, učestvuju i predstavnici inovativne farmaceutske industrije. Cilj ove radne grupe je da uradi detaljnu analizu potrebe za inovativnim terapijama i predloži održiv model finansiranja koji će omogućiti da i naši pacijenti u najširem mogućem spektru oboljenja dobiju priliku da se leče najefikasnijim terapijama koje medicina u ovom trenutku može da ponudi. Očekujemo da rezultati rada ove radne grupe vrlo brzo postanu vidljivi tako da već u 2019. godini jedan veći broj inovativnih lekova postane dostupan i našim pacijentima.

Autor je direktor Udruženja inovativnih proizvođača lekova – INOVIA

Povezani tekstovi