Ilija Marković OPUS-FOKUS-PREVARANDUS
Političari su postali realniji. Obećavaju samo onoliko koliko mogu izneveriti. Zato što im se veruje. Ne samo na reč, već i onako. Na ono što prećute. Nismo mi njihovi taoci dokle god svojatamo jedni druge. Oni su naši.
On je naše gore list. Kad bi se bolje zagledao u se, video bi sebe u njemu. Ili njega u sebi. Kako stvari stoje, neće se zaustaviti. Sve teče po starom. Vreme teče, rok se ne menja: malo sutra će danas biti veliko juče. Vreme će pokazati da smo imali pravo, ali nismo znali šta s njim.
Ali je početak alijenacije. Sve bi bilo drukčije da istoriju ponavljaju ponavljači. Ne samo da ne ponavljaju, nego drže lekcije.
Život je najbolja škola. Svako je završi. Konačno, da je i Sizif imao kliker, gurao bi akcionoplanski. Izgurao bi sebe na vrh.
Otkad su programi kompatibilni, ne znamo čiji je bolji: program opstanka na vlasti ili Akcioni. Akcioni plan je generalna (generalska?) proba političke volje pred premijerom. Ako postoji volja da se sprovede, on će se sprovesti dobrovoljno. Dok se sprovodi na lepe oči, sve su oči uprte na drugu stranu.
Što video, ne video. Eto kako je obnevideo.
Akcioni plan je zbog jednog jedinog. Pogodili ste. Da mene nisu česte, ne bi se gubio čas u prvom, čas u drugom zvanju. Ko se gubi u vremenu i prostoru, živi sada i ovde.
Ovde se ništa ne dešava. Ako ćemo pravo, ništa se dešava. Možda smo mogli nešto i sami, ali tada ne bismo ličili na sebe. Niko kao mi! Mi kao niko! Ako ne znate ko ste, pitajte one koji ne znaju gde su. Koji put je evropski. U Evropu preko Haga – u Hag preko Akcionog plana.
Kad je bal, nek je pod maskama. O obrazu brine obrazina preko obrazine.
Akcioni plan nije trebalo pisati velikim slovom, pa makar njime počinjali rečenicu. Dakako, svaki je početak težak, međutim, dotle još nismo stigli.
Kako da ne budemo zadovoljni kad ne znamo kako smo prošli. Skoro nećemo znati skor. Bitno je da nema pobeđenih, nema poraženih. Nema pobedničkog postolja.
Nije vreme za akciju, već aukciju: nadmetanje, nadgornjavanje, nadmudrivanje. Kad se formira vlada, Akcioni plan će opet biti u gro-gro planu.