Da đaci posle Napoleonovih pohoda ne uče Francusku revoluciju 1Foto: FoNet

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je savetodavnu Radnu grupu za programe nastave i učenja za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju, maja 2019. godine.

Na svojoj 38. vanrednoj sednici, jula 2020. godine, Nacionalni prosvetni savet je jednoglasno dao pozitivno mišljenje na program za prvi razred gimnazije, koji je Radna grupa izradila i o tome zvanično obavestio ministra.

Saglasno Rešenju, Radna grupa je pristupila izradi smernica za programe nastave i učenja za drugi, treći i četvrti razred za učenike sa posebnim sposobnostima za istoriju i geografiju. Kao polazni tekst, koristila je programe nastave i učenja za predmet istorija za društveno jezički smer u gimnazijama.

Nakon detaljne analize sadržaja programa, a vodeći računa o činjenici da su Planom nastave i učenja za ovaj smer u drugom, trećem i četvrtom razredu, predviđena tri časa, plus jedan čas vežbi nedeljno, Radna grupa je smatrala da program treba da uvažava:

Za drugi razred:

drugačiji hronološki obuhvat koji bi podrazumevao obradu programskih sadržaja za period od pozne antike do poznog srednjeg veka (od kraja VI do početka XVI veka);

ishode izložene po hronološkom načelu, u sledećim vremenskim okvirima:

prvi okvir – Srednjevekovni svet od kraja VI do kraja XI veka;

drugi okvir – Srpski narod od početka VII do kraja XI veka;

treći okvir – Srednjevekovni svet od početka XII do početka XVI veka;

četvrti okvir – Srpski narod od početka XII do XVI veka;

Za treći razred:

hronološki okvir od početka XVI do kraja XIX veka (od propasti srpskih srednjovekovnih država do Berlinskog kongresa i austrougarske okupacije BiH);

potrebno je da ishodi budu izloženi po hronološkom načelu, u sledećim okvirima:

prvi okvir – Evropa i svet od početka XVI do kraja XVIII veka;

drugi okvir – Srpski narod od početka XVI do kraja XVIII veka;

treći okvir – Evropa i svet u XIX veku (1878);

četvrti okvir – Srpski narod u XIX veku (do 1878);

Za četvrti razred:

nastavne teme i sadržaje treba smestiti u hronološki okvir od početka Doba imperija do današnjeg doba (od kraja XIX veka do početka XXI veka);

potrebno je da ishodi budu izloženi po hronološkom načelu, u sledećim okvirima;

prvi okvir – Evropa i svet od 1878. do 1939. godine;

drugi okvir – Srpski narod od 1878. do 1941. godine;

treći okvir – Evropa i svet od 1939. do 2000. godine;

četvrti okvir – Srpski narod od 1941. do 2000. godine;

Na Predlog programa istorije za drugi razred koji je napisan u skladu sa usvojenim smernicama, Nacionalni prosvetni savet je dao pozitivno mišljenje 2021. godine, čime su se stekli uslovi da ga potpiše i sadašnji ministar prosvete.

Predlog programa nastave i učenja za treći razred, trenutno se razmatra, a ove godine Savet očekuje i Predlog programa nastave i učenja za četvrti razred za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju.

Uporedo sa ovim aktivnostima, više od tri godine, Nacionalni prosvetni savet osluškuje primedbe na programe istorije u gimnazijama od strane nastavnika i stručne javnosti i zahteve da se vrati stara hronologija. Sve vreme veliku polemiku izazivaju odobreni udžbenici koji su posledica tematskih programa istorije.

Ključno opredeljenje na osnovu usvojenih smernica, je vraćanje hronologije kod programa istorije za učenike sa posebnim sposobnostima za istoriju i geografiju, da đaci ne bi posle Napoleonovih pohoda učili Francusku revoluciju. To što je u pojedinim medijima nazvano nesuvislim programima (a samim tim i suludim, nepovezanim, apsurdnim, iracionalnim, čudnim, smešnim, sumanutim… što su sve sinonimi pomenute reči), esnaf smatra neophodnim.

Nacionalni prosvetni savet uvek konsultuje struku i sigurni smo da će i sada doneti najbolju moguću odluku za naš obrazovni sistem.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.