Lažni plagijat – manipulacija istinom i institucijama 1Novi Sad Foto: Mihajlo Marković

Na zvaničnoj internet stranici dnevnog lista Danas, www.danas.rs, u okviru teksta “VOICE: Kandidat Skupštine Vojvodine za člana Saveta REM bio optužen za plagijat“ preneli ste vest novinske agencije Beta koja pod izmenjenim naslovom prenosi delove teksta sa sajta Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra koji sadrži neistinite i nepotpune informacije i insinuira da sam plagijator.

Na taj način ste, u nešto skraćenom obliku, preneli tendenciozan tekst koji ugrožava moj lični i stručni integritet i narušava moj ugled. Ovde tvrdim da:

  • nije istina da je Odeljenje za sociologiju pokušavalo da zataška optužbu da sam počinio plagijat,

  • nije istina da stručna ocena o mojoj knjizi, da li je plagijat ili nije, nikad nije doneta.

Ovim odgovorom ukazujem na to:

  • da je optužba profesora Vladimira Ilića da sam uneo plagijat u svoju knjigu izneta na početku višemesečne procedure unapređenja, zbog čega je više stručnih tela o tome diskutovalo I izjašnjavalo se. Ni jedno od tih tela nije podržalo Ilićevu tvrdnju da se radi o plagijatu odnosno sva su ona podržala moje unapređenje. Odeljenje za sociologiju o ovoj tvrdnji je diskutovalo i izjašnjavalo se dva puta, a diskusija i glasanje u skladu sa poslovnikom se nikako ne može nazvati zataškavanjem,

  • osim Odeljenja za sociologiju za moje unapređenje su glasali i Kadrovska komisija Filozofskog fakulteta, i statutima definisana stručna tela kao što su Izborno veće Filozofskog fakulteta, Veće grupacije za društveno-humanističke nauke Univerziteta u Beogradu i Senat Univerziteta u Beogradu. Dakle, nekoliko tela, u kojima sedi stotinjak redovnih profesora, iznela su svoju (stručnu) ocenu o spornoj knjizi i o mom ukupnom akademskom postignuću, podržavajući time stav Komisije za izbor u zvanje koja je nedvosmisleno konstatovala da sam svaki put na početku odgovarajućih poglavlja u fusnotama navodio da je deo teksta preuzet iz mojih ranijih radova, dok je sa druge strane profesor Vladimir Ilić, lažno me optužujući za plagijat, svesno prećutao ove činjenice.

(Potpun stav Komisije po ovom pitanju, kao i sav materijal vezan za proces mog izbora u zvanje je dostupan na veb strani Univerziteta u Beogradu).

Sličan stil manipulacije se prepoznaje i u tekstu Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra, pa se može pretpostaviti ko je pisao ovaj tekst, imajući u vidu da im ja nisam davao na uvid presudu iz koje su koristili delove. Na primer, sudska odluka se interpretira kao da je njome sud presuđivao o tvrdnji o plagijatu, a zapravo se sud proglasio nenadležnim za takvu odluku i istakao Etičku komisiju kao pravu adresu. Realan problem za mene i svakog drugog ko se bude našao pod lažnom optužbom za plagiranje čini to što po pravilniku o radu etičkih komisija onaj ko je optužen za plagijat uopšte ne može da pokrene proceduru za utvrđivanje istine o tome. Ja sam tražio pokretanje postupka protiv Ilića zbog narušavanja ugleda i ometanja u napredovanju, a čak ni po toj prijavi Etička komisija nije ništa uradila već tri i po godine. Nije mi poznato da je neko protiv mene pokrenuo prijavu Etičkoj komisiji zbog plagiranja, verovatno zato što prema novom univerzitetskom Pravilniku o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova onaj ko podnese neutemeljenu prijavu (lažno optužuje) snosi disciplinske posledice. Umesto toga protiv mene se (ponovo) vodi prljava kampanja u medijima. Iskreno verujem da vaša kuća ne želi da bude deo te kampanje.

Brojni dokazi o mojim akademskim rezultatima u zemlji i inostranstvu i građanskom aktivizmu su prisutni na raznim internet stranama i o njima može da svedoči veliki broj koleginica i kolega sa kojima dugo sarađujem.

Zato tekst koji ste preneli shvatam kao pokušaj moje diskreditacije u javnosti, očigledno zbog moje kandidature za mesto u Savetu REM-a. Moji kritički radovi o političkom klijentelizmu, slabim institucijama i građanskim protestima su javno dostupni, a pobrojani su i u materijalu koji je dostavljen Odboru za kulturu i javno informisanje Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budući da je ovaj odbor nakon uvida u moju prijavu smatrao da sam odgovarajući kandidat za poziciju na kojoj bih, prema statutu REM, radio i odlučivao nezavisno i samostalno, ne zastupajući čak ni stavove i interese predlagača koji me predlaže na tu funkciju, smatrao sam da su ispunjeni svi uslovi da potpišem saglasnost da me Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine kandiduje za člana Saveta REM-a.

U Beogradu, 09.02.2020. prof. dr Slobodan Cvejić

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.