Foto: FreeImages / Cierpki

… i na vašem internet sajtu: https://www.danas.rs/drustvo/hitno-ispitati-malverzacije-na-medijskim-konkursima/, koji citira protestno pismo jednog broja novinarskih i medijskih udruženja, navodno upućeno Ministarstvu kulture i informisanja, a u koje je vaš list, opet navodno, imao uvid.

Ne ulazeći u tačnost prenosa informacija iz pisma u koje mi uvid nismo imali, moramo da ukažemo da su one u delu koji se odnosi na društvo Essentis d.o.o. neistinite i nepotpune. Da sve bude još gore, nisu ni nove, većinom su prepisane iz saopštenja internet portala Za media i T1 televizije iz Majdanpeka od pre par nedelja. Ono što je eventualno novo u vašoj vesti, jeste činjenica da pojedina novinarska i medijska udruženja povodom odluka na medijskim konkursima protestuju nekritički prepisujući saopštenja medija čiji projekti na tim istim konkursima nisu prošli, a ono što je još zanimljivije je da, ako je i navod iz vašeg teksta da je stručnost članova komisija za ocenu prijavljenih projekata bila upitna, preuzet iz istog pisma u koje ste imali uvid, da pojedina novinarska i medijska udruženja dovode u pitanje stručnost članova komisija koje su sami u te komisije predložili. Javnost ima pravo da zna zašto su ih predlagali u komisije, ako već ne veruju u njihovu stručnost.

Da ste iole proverili informacije koje ste preneli, i sami bi videli bi se podaci koji se u protestnom pismu novinarskih i medijskih udruženja porede, jednostavno neuporedivi. Zašto bi se uopšte podatak iz APR-a, o prosečnom broju stalno zaposlenih u jednom preduzeću na godišnjem nivou, ali u pretprošloj godini, poklapao sa brojem iz aplikacionog formulara, koji ne obuhvata samo stalno zaposlene, već i honorarne saradnike, u tekućoj godini? Zašto, takođe, svojim čitaocima niste objasnili da se u Srbiji delatnosti uopšte ne registruju, osim pretežne, kao i da važeći Zakon o privrednim društvima izričito propisuje da svako preduzeće može obavljati i sve druge delatnosti (pored pretežne), pod uslovom da nisu zakonom zabranjene. Zašto svojim čitaocima niste objasnili da proizvodnja medijskih sadržaja nije zabranjena, te da Essentis d.o.o., kao i svako drugo privredno društvo, ima pravo da se njome bavi, a da okolnost preregistracije pretežne delatnosti društva Essentis d.o.o. nije ni na koji način mogla da utiče na odluku na konkursu.

Objavljujući netačne i nepotpune informacije o konkursu Ministarstva kulture i informisanja, slepo verujući jednoj strani i ne konsultujući ni jedan drugi izvor, grubo vređate prava i interese društva Essentis d.o.o. Imajući navedeno u vidu, od Vas zahtevamo:

* da sporni tekst koji je u direktnoj suprotnosti sa odredbama Kodeksa novinara Srbije, te čije objavljivanje je i u skladu sa odredbama Zakona o javnom informisanju i medijima zabranjeno, bez odlaganja uklonite sa svog sajta;

* da se suzdržite se od svakog daljeg objavljivanja tekstova koji sadrže jednostrane, pristrasne i pre svega netačne informacije, neosnovane optužbe na račun odgovornih lica u Essentis d.o.o. i članova našeg projektnog tima.

Upozoravamo da ćemo nastaviti da pratimo informacije koje objavljujete, te da nećemo oklevati, za slučaj da ne postupite u skladu sa gore navedenim zahtevima, da protiv vaših novinara, urednika i izdavača, pokrenemo sve postupke koji nam stoje na raspolaganju a radi zaštite naših prava, uključujući kako kazneno pravne, tako i one za naknadu materijalne i nematerijalne štete.

Za Essentis d.o.o. – Tatjana Lukić, direktorka