Nisam konsultant vlade g. Ivoševiću 1

„Konsultant Vlade za investicije (a i neisplaćeni deo penzija se koristi u tu svrhu) Milan Kovačević nedavno je izjavio da ‘penzioneri ne treba da budu u zabludi da će im se retroaktivno vratiti umanjene penzije’, kao da već zna da se Ustavni sud opet neće upustiti u meritornu ocenu ustavnosti propisa o umanjenju penzija i da će opet biti lojalan Vladi, a ne Ustavu“. To potpisuje kao penzioner, a ništa od toga nije tačno.

U listu Politika pročitao sam tekst „Penzioneri traže razgovor s premijerom pre dolaska MMF“, u kome je preneto pogrešno mišljenje Saveza penzionera: „odugovlačenje vraćanja na staro umanjenih penzija, svakog meseca značajno povećava dugovanje države prema penzionerima, što će pre ili kasnije morati da se reši“, a vidim da sličan san još ima i Ivošević. Da razbijem tu zabludu, objasnio sam novinaru istinu. Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija, od novembra 2014. godine su umanjene isplate mesečne penzije, preko 25.000 do 40.000 dinara za 22 posto od iznosa preko 25.000 dinara, a mesečne penzije preko 40.000 dinara za 3.300 dinara i za daljih 25 posto od iznosa mesečne penzije preko 40.000 dinara. U naslovu tog zakona varljiva je privremenost umanjene isplate, jer u njegovom članu 4 jasno piše: „isplate penzija izvršene u skladu sa ovim zakonom smatraju se konačnim“.

Ivošević je izmislio da sam konsultant Vlade, iako to nikad nisam bio ni u jednoj Vladi, nego sam jednom davno odbio i ponudu da budem ministar. Ta me njegova neistina naročito pogađa, pošto sam među prvim podneo zahtev Ustavnom sudu Srbije da Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija proglasi i nezakonitim i neustavnim. A jednom davno sam uspeo kod tadašnjeg jugoslovenskog ustavnog suda da se poništi odredba tadašnjeg zakona kojom je penzija bila oporezovana. Možda Ivošević ne zna i da je poslednje „povećanje“ penzije za 1,25 odsto urađeno pravno neslavno tajnim zaključkom Vlade i da možda ni on nije dobio toliko povećanje. A još mi Fond za penzijsko osiguranje ne da taj zaključak, pa sam se morao obratiti i Povereniku sa žalbom za uvid u taj zaključak. I nova „povećanja“ penzija najavljuju dalje kvarenje prava.

Ivošević greši i da je umanjenje penzija iskorišćeno za investicije, u čemu bi bilo neke utehe. Ali nije, nego su čak iz budžeta ove godine predviđene manje investicije od onih iz prethodne godine. Pobedonosno smanjenje deficita budžeta postignuto je u najvećoj meri povećanjem poreskih prihoda za osam odsto, dakle većim uzimanjem od građana i privrede, a štednja javnog sektora je skromna. O povećanju plata je odlučeno, a budžeta za narednu godinu nema ni u naznakama, iako se time krši Zakon o Vladi. Možda će opet „neke umanjene isplate“ biti potrebne. A Zakonom o budžetskom sistemu je već regulisano postepeno topljenje penzija.

Autor je konsultant za strana ulaganja