Mali i ružičasta stvarnost 1

Mali je istina mislio na bruto zaradu sa porezom i doprinosima, što daje takođe nerealan iznos prosečne plate u Srbiji od oko 55.000 dinara na mesečnom nivou. Ako ministar Mali zaista ne zna koliko iznosi prosečna plata u Srbiji, onda ga treba što pre informisati o dve stvari. Prva je da je za najveći broj građana Srbije, pa čak i one što žive u Beogradu, gde su primanja veća nego u unutrašnjosti, plata u iznosu od oko 55.000 dinara nešto potpuno nedostižno. Ministar Mali bi trebalo vrlo dobro da zna da većina ljudi u Srbiji prima plate između 30.000 do 35.000 dinara. Ako ne veruje, neka pita radnike po trafikama, zaposlene u supermarketima, državne činovnike nižeg ranga i tako dalje i saznaće koliko su mizerna njihova, ali i primanja većine drugih građana Srbije.

Drugu stvar koju bi ministru Malom trebalo predočiti jeste ta da se čak i sa iznosom, po njegovoj računici, „prosečne“ plate u Srbiji jedva može preživeti. Dovoljno je pogledati kolike su potrebe potrošačke korpe a koliko još pride treba građanima za letovanje, troškove školovanja dece i druge kućne izdatke i videti da je i plata koju nadležni zvanično, ali istovremeno i lažno, prikazuju kao „prosečnu“ nedovoljna ili u najboljem slučaju jedva dovoljna za svakodnevne životne potrebe. Dodatni problem je, kako je već predočeno, taj da većina građana može samo da sanja o takvim primanjima. Taj podatak najbolje govori koliko je naš narod siromašan a koliko aktuelne vlasti zatvaraju oči i sakrivaju se iza statističkih podataka potpuno irelevantnih za realan kvalitet života građana Srbije.

Jednostavno, pripadnici aktuelne vlasti žive ugodno uz primanja daleko veća od po Malom „prosečne“ bruto plate od 76.500 dinara. Shodno tome, lako im je da plasiraju demagoške priče, pozivaju radne ljude koji jedva sastavljaju kraj sa krajem „da se strpe“ i da za sve ekonomske probleme optužuju prethodnu vlast ignorišući činjenicu da su u ekonomskom smislu povukli poteze koje prethodna nikad nije, poput smanjivanja plata i penzija, što je dodatno ugrozilo egzistenciju najširih slojeva stanovništva u Srbiji.