„U isto vreme 1968. godine postavljena je u Londonu, a godinu dana kasnije Beograd je imao prilike da je vidi zahvaljuju- ći Jovanu Ćirilovu. Neću da ulazim u njegov teren, pustiću ga da on ispriča tu priču. Zahvaljujući njemu i Miri Trailović, naravno, ovaj komad stiže kod nas vrlo brzo posle njegove svetske premijere…

PDF