Besplatno zdravstveno osiguranje za putovanje u 20 zemalja 1Foto: Pixabay / Free-Photos

Kako se navodi na sajtu RFZO, osiguranici imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret  sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje osiguranih lica.

Reč je o zemljama: Turska, Crna Gora, Hrvatska, Bugarska, Italija, Austrija, Poljska, Belgija, Rumunija, BiH, Slovačka, Velika Britanija, Francuska, Holandija, Luksemburg, Mađarska, Češka, Makedonija, Slovenije i Nemačka.

Da bi osigurana lica ostvarila pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu potrebno je da pre polaska na put pribave dvojezični obrazac (osim Poljske i Velike Britanije- za koje je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava).

Taj obrazac ili potvrdu  izdaje nadležna filijala RFZO, a na osnovu nalaza i  mišljenja Lekarske komisije, da lice ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući trudnoću i druge zdravstvene usluge.

Potrebnu dokumentaciju (nalaz i mišljenje izabranog lekara i overenu zdravstvenu knjižicu) osigurano lice podnosi lično Lekarskoj komisiji nadležne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, nakon čega dobije potvrdu za putovanje u željenu zemlju.

Obrazac potvrde o zdravstvenom stanju koji popunjava izabrani lekar možete preuzeti ovde.