BIGMATH projekat na PMF u Novom Sadu 1

„BIGMATH po tipu Marija Sklodovska Kiri akcije pripada Evropskim industrijskim doktoratima (European Industrial Doctorates – EID), čiji je cilj kreiranje inovativnih programa doktorskih studija u obaveznom partnerstvu između akademskog i neakademskog (industrijskog/privatnog) sektora. Konzorcijum projekta čine 4 evropska univerziteta (Milano, Lisabon, Ajndhoven i Novi Sad) i 7 kompanija, od kojih su dve iz Srbije: 3lateral iz Novog Sada i Centar za investicije i finansije iz Beograda“, navodi se u saopštenju.

Cilj projekta je obrazovanje i obuka 7 mladih istraživača – budućih doktora matematike, koji će se specijalizovati za rešavanje problema velikih podataka (Big Data). Koncept inovativne obuke studenata doktorskih studija koji će se školovati kroz BIGMATH projekat nalaže da studenti polovinu vremena pohađaju program na jednom od univerziteta, dok drugu polovinu vremena obavezno rade istraživanje za doktorsku tezu u nekoj od kompanija koje su partneri na projektu. Ovi mladi istraživači će rešavati zadatke digitalizacije ljudskog lica, dizajn protetskih pomagala za delove lica u medicinske svrhe, modeliranje finansijskog rizika korišćenjem podataka sa društvenih mreža, kao i modeliranje retkih i veoma nepovoljnih događaja u proizvodnim procesima. Doktorandi se u potpunosti finansiraju iz budžeta projekta koji je odobren od strane Evropske komisije. Selekcija studenata koji će se obučavati kroz BIGMATH projekat se vrši na evropskom i globalnom nivou, uz poštovanje principa otvorenog i transparentnog zapošljavanja. BIGMATH projekat nudi izvanrednu priliku da se izvrsni pojedinci obrazuju u evropskom istraživačkom prostoru i u tesnoj saradnji sa kompanijama koje su već vodeće u razvijanju i primeni novih tehnologija.

Kako piše u saopštenju, pored velikog uspeha za PMF u Novom Sadu, veoma je važno istaći da se kroz ovaj projekat i srpske kompanije uspešno uključuju u veoma konkurentan EU program H2020 – Marija Sklodovska Kiri akcije, što je važan napredak u sklapanju javno-privatnog partnerstva (PPP), na čemu EU insistira.  BIGMATH je prvi projekat iz oblasti Evropskih industrijskih doktorata koji će se realizovati u Srbiji. Važno je istaći i vrednost postojećih mreža partnerstava koje je PMF Departman za matematiku i informatiku do sada razvio jer je upravo BIGMATH nastao iz saradnje u okviru Evropskog konzorcijuma za matematiku u industriji (ECMI) u kom fakultet aktivno radi od 2003. godine.