Foto: MDULS

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak zadužen za unapređenje prava nacionalnih manjina i za ispunjavanje obaveza prema Evropskoj uniji iz nadležnosti ovog ministarstva odgovarao je na pitanja građana u ovonedeljnom Intevjuu na mreži lista Danas.

– Javni poziv za projekte koja se bave pravima nacionalnih manjina biće raspisan s proleća pa pozivam udruženja i organizacije da osmisle projekat i da se prijave na konkurs. Oblast finansiranja odrediće Republički savet za nacionalne manjine na predlog Nacionalnih saveta, ističe Bošnjak.

Uveren je, kaže, da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave aktivnim učestvovanjem pripadnika nacionalnih manjina u izradi Zakona o Nacionalnim savetima postiglo smanjenje prekomerne politizacije, bolje upravljanje finansijama i uređenje radno-pravnog statusa zaposlenih i izabranih lica u Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

On se u odgovaranju na pristigla pitanja osvrnuo i na programske budžete na nivou lokalnih samouprava. Rekao je da je Ministarstvo finansija zajedno sa Ministarstvom državne uprave kao i Stalnom konferencijom gradova i opština sprovelo niz projekata kojima je obezbeđena primena programskog budžeta u sistemu lokalne samouprave.

– Upravo će sistem stručnog usavršavanja obezbediti kontinutitet u primeni propisa i zaokružiti odgovornost u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou. Taj sistem je zamišljen da bude pravi odgovor javne uprave na sve brže promene zakonskog okvira i potreba koje građani i privreda postavljaju državi, dodaje naš sagovornik.

Upitan da prokomentariše Vladin odnos prema Srbima u inostranstvu, s obzirom da je na čelu i dve međuvladine komisije koje se bave pravom i položajem Srba, kao nacionalne manjine, sa Rumunijom i Hrvatskom, navodi da je zadovoljan.

– Očekujemo da tokom 2019. održimo sednice i sa Hrvatskom i sa Rumunijom. U narednom periodu fokus će biti na tome da se zahtevi Srba u susednim zemljama, članicama EU, takođe sprovedu u skladu sa civilizacijskim tekovinama, održivim opstankom Srba kao i negovanju naše tradicije i kulture, objašnjava Bošnjak.

Mnogi građani bili su zainteresovani o položaju romske nacionalne manjine kao i mogućnosti obrazovanja na njihovom najinskom jeziku.

– Romi u Srbiji imaju mogućnost da se na svom jeziku sistemski obrazuju i informišu i na programima Javnih servisa, a uvođenje u službenu upotrebu jezika i pisma na teritoriji opštine ili grada je moguće ukoliko broj pripadnika manjina prelazi 15 odsto, kao i za sve druge nacionalne manjine u Srbiji, navodi državni sekretar zadužen za nacionalne manjine.

Ističe da je u prethodnom periodu lokalnim administracijama prosleđena preporuka u cilju formalizacije radnog mesta romski koordinator, ali i da su ljudi koji rade taj posao dobijali i druga zaduženja rokom racionalizacije.

Među pitanjima koja su građani uputili Bošnjaku, bila su ona koja se nisu ticala njegove funkcije već obrazovanja i privatnog života.

– Nedavno sam video grafit na kom je pisalo „Kada nemaš šta da radiš, radi na sebi – tu uvek ima posla“. Pored formalnog zvanja doktora nauka koje sam stekao na Fakultetu veterinarske medicine na Univerzitetu u Beogradu i dalje pohađam različite obuke u vezi sa poslom kojim se trenutno bavim, kaže Bošnjak.

Na pitanje građana “Sa kim se druži?” otkriva da je u protekle četiri godine najviše kvalitetnog vremena proveo sa ljudima okupljenim u „Hilandarskom bratstvu“ koja se bavi humanitarnim radom.

“Za rad u Ministarstvu ne primam platu”

– Nakon sprovedenog konkursa, u skladu sa svojim stručnim kvalifikacijama i zvanjem doktora medicinskih nauka, preventivna veterinarska medicina, angažovan sam u zvanju Višeg predavača u Više medicinske škole u Ćupriji. Od tog trenutka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ne primam platu, objašnjava Ivan Bošnjak.

Povezani tekstovi