Diskriminacija u Makišu 1Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković Foto: Medija centar

Inicijativa A 11 podnela je pritužbu u ime K.S, koji za svoje kretanje koristi invalidska kolica, jer i pored obraćanja nadležnom Sekretarijatu sa molbom da mu se omogući kretanje i nesmetan ulazak u mobilnu stambenu jedinicu i kupatilo, to nije učinjeno još od avgusta 2017. godine. Zbog toga je K.S. onemogućen da samostalno koristi kontejnerski smeštaj u kom stanuje, što dovodi do toga da godišnje samo nekoliko dana provede napolju i da za zadovoljenje osnovnih životnih potreba stalno zavisi od drugih osoba.

Poverenica je u mišljenju utvrdila da Sekretarijat, uprkos tome što navodi da su upoznati sa činjenicom da je K.S. osoba sa invaliditetom, nije dokazao da je preduzeo bilo koju meru ili aktivnost kako bi omogućio da se prevaziđu arhitektonske barijere koje onemogućavaju K.S. da samostalno ulazi i izlazi iz stambene jedinice i da koristi toalet. Stoga njemu kao osobi sa invaliditetom stambeno zbrinjavanje u tom naselju nije pruženo u jednakom obimu kao stanovnicima koji nemaju invaliditet, navodi se u saopštenju i dodaje da je poverenica Sekretarijatu preporučila da u narednih 30 dana preduzme mere da K.S. pruži stambeno zbrinjavanje tako da u potpunosti zadovolji njegove potrebe kao osobe sa invaliditetom.