Dragomiru Milojeviću istekao mandat 1Foto: Miroslav Dragojević

Odbor je skupštini preporučio da se ovim pitanjem pozabavi po hitnom postupku, kako bi se stvorili uslovi da se u što kraćem roku pokrene postupak izbor novog predsednika VKS-a.

Milojević je u februaru 2013. godine postavljen za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, da bi krajem iste godine prestao njegov v.f. status.

Prema Ustavu, predsednik Vrhovnog kasacionog suda bira se na period od pet godina i ne može biti ponovo biran. Predloženi Ustavni amandmani, predviđaju da se Vrhovni kasacioni sud preimenuje u Vrhovni sud Srbije.