Tri četvrtine građana Srbije znaju sa Kosova samo političare 1Foto: EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

To su pokazali rezultati onlajn ankete portala Danasa, u kojoj učestvovalo više od 550 internet korisnika, sprovedene tokom decembra ove godine u okviru projketa „Druga strana Kosova“.

Na pitanje koliko su teme o svakodnevnom životu na Kosovu prisutne u domaćim medijima, građani su se u skoro identičnom procentu izjasnili na tri ponuđena odgovora. Naime, da je tema kosovske svakodnevice dovoljno prisutna u medijima smatra 32 procenta ispitanika, dok 35 procenata anketiranih smatra da je ova tema nimalo i nedovoljno zastupljena.

Tri četvrtine građana koji su popunili anketu Danasa ne znaju ni za jednu poznatu ličnost sa Kosova a da to nije političar. Jedna četvrtina anketiranih, koja je odgovorila da je čula za kosovske javne  ličnosti koje se ne bave politikom, najčešće pominje imena muzičkih zvezda Dua Lipe i Rite Ore, koje inače ne žive i ne rade na Kosovu.

„Kako žive“, to jest, kakav im je životni standard, mogućnosti zaposlenja, da li kriminalne grupe imaju uticaja na obične ljude, o pozorištu i muzici, i „kako bi oni rešili kosovsko pitanje“ samo su neka pitanja koja bi anketirani čitaoci postavili građanima Kosova. Još neka od pitanja koja su se izdvojila bila su „Na koji način da uspostavimo normalne i prijateljske odnose?“, „Kako da bolje povežemo mlade?“ i „Kako da bolje upoznamo kosovsku kulturu i umetnost?“.

Čitaoci Danasa koji su odgovarali na naš upitnik istakli su da bi voleli da čitaju intervjue sa fudbalerima poreklom sa Kosova, poput Granita Džake i Đerdana Šaćirija, ili razgovor sa kosovskim filozofom i književnikom Škeljzenom Malićijem, te sa novinarkom Jetom Džarom. Komentari koje su ostavljali na anketu u najvećem broju slučajeva bili su pozitivni, uz poruke podrške novom projektu Danasa „Druga strana Kosova“.

– Ovakav projekat je pun pogodak! Puna podrška za „Danas“. Trebaju nam istinite i jasne informacije o stvarnom životu, životu običnih građana, na Kosovu. To je veoma važno, pogotovo danas u moru lažnih i izmišljenih vesti koje nam stižu sa Kosova i koje prvenstveno govore o srpskoj zajednici, pritom zanemarujući (namerno ili ne) probleme većine građana – Albanaca,  kao i načine saradnje i povezivanja ova dva naroda. Nažalost, danas nemamo puno informacija o svakodnevnom životu na Kosovu. Zato je ovakav projekat „Danasa“ veoma bitan – stoji u jednom od komentara.

Portal lista Danas pokreće novi projekat pod nazivom „Druga strana Kosova“, u okviru kojeg ćemo pokušati da kroz seriju intervjua upoznamo javnost Srbije o životu na Kosovu, kao i sa ličnostima koje nisu iz sfere politike.

Novinar televizije Klan iz Tirane Idro Seferi ocenjuje da je prirodno to što javnost u Srbiji nije upoznata sa kulturnom i sportskom sferom, kao i sa životima običnih ljudi na Kosovu, u situaciji kada se u srpskim medijima forsiraju isključivo teme vezane za politiku.

On ukazuje da se starije generacije sećaju javnih ličnosti sa Kosova iz vremena Jugoslavije, dok su mlađi u današnje vreme eventualno čuli za pojedine pop pevačice poreklom sa Kosova koje pevaju na engleskom jeziku.

Upitan kako komentariše to što se čak 77 procenata anketiranih čitalaca izjasnilo da bi u domaćim medijima volelo da čita članke koji govore o kulturi i sportu na Kosovu, Seferi odgovara da je dobra stvar što toliki broj ispitanika želi da čita o stvarima koje nisu vezane za politiku.

Tri četvrtine građana Srbije znaju sa Kosova samo političare 2

– Svaki projekat koji može da pomogne u uspostavljanju normalnog dijaloga između građana Srbije i Kosova je dobar. Nedavno me je jedan prijatelj pitao da li postoji autobus koji iz Beograda vozi do Prištine. Kratkom pretragom na internetu saznao sam da je, samo tog dana, bilo čak sedam polazaka – navodi Seferi i dodaje da je od takvih činjenica važno krenuti.

Da se komunikacija između dva naroda mora prvo politički a potom kulturološki uspostaviti, smatra Valon A. Syla, publicista i urednik sajta Gazeta Metro.

– Anketa koju ste napravili ukazuje na potrebu razmene informacija i želju za to. Ali, nažalost, komunikacija mora prvo biti politički, a potom i kulturološki uspostavljena, jer sa kulturnim projektima nije bilo rezultata – kazao je Syla komentarišući rezultate našeg onlajn upitnika.

On je ukazao na to da “postoje Srbi koji su živeli u miru na Kosovu sa Albancima, i da neki i dalje žive“.

– Mi na Kosovu ih zovemo ‘đivđani’, uglavnom seoski farmeri, i znaju Albance mnogo bolje od drugih Srba koji žive pored reke Ibar. ’Đivđani’ su uvek imali dobru komšijsku komunikaciju sa Albancima i istorijski su čuvali svoje odnose čak i kad je bilo ratova – istakao je Syla.

Prema njegovim rečima, oni su pravi farmeri i ne vole uniformu kao većina drugih kosovskih Srba koji još uvek vole da rade u policiji, vojsci, šumarstvu, pošti ili bilo gde u službi gde se autoritet posmatra kroz uniforme.

–  “Srbi sa Kosova u uniformama“, koji danas imaju položaje u Beogradu i vode sektore Srbije, uglavnom su poreklom sa Kosova ili sa juga Srbije, blizu mesta koja se graniče sa Albancima poput Odalovića iz Lipljana, Dačića iz Prizrena, Svetlane Cece Ražnatović iz Žitorađa, Drecuna iz Vranja, Tabaković iz Prištine, Arkan, nećak iz Prištine, i tako dalje – ukazao je Syla i prokomentarisao da su to ljudi  koji su uglavnom iz nekadašnje Miloševićeve partije SPS-a, SRS-a, kao i novih radikala SNS-a.

– Oni znaju dovoljno o Albancima, ali ne žele da srpska javnost zna istinu, jer imaju „grehe iz prošlosti“. Strahuju da njihova sjena ne naiđe na sud za ratne zločine, i zato je teško uspostaviti normalnu komunikaciju sa Albancima – smatra Syla.

On ukazuje na to da je albanska pop kultura na vrhu liste, i da su na njenom top 10 albanski muzičari Rita Ora, Dua Lipa, Era Istrefi. Polovina švajcarske fudbalske reprezentacije su kosovski Albanci, kao i polovina reprezentacije Makedonije.

– Kulturna komunikacija između Srbije i Kosova nikada nije bila dobra jer je Srbija iskoristila politiku isključenja i kolonijalizma protiv Albanaca, nametnula nacionalističku i fašističku demagogiju, koja je zaustavljena tek nedavnim ratom i NATO bombardovanjem 1999. godine – istakao je Syla i dodao da se u suštini, izvan sfere politike, “Albanci i Srbi međusobno poštuju i brinu jedni o drugima”.

***

As many as 60 per cent of people who took part in the online survey conducted by Danas portal within its project „Other Side of Kosovo“ said that they knew nothing about the cultural and sporting scene in Kosovo while 77 per cent of them would like Serbian media to report more on the topics mentioned above instead of covering mainly news from the political domain.

Asked to which degree the topics of everyday life in Kosovo are present in the domestic media, almost equal percentage of the citizens chose one of three offered answers – 32 per cent of the respondents thought that the topics of everyday life in Kosovo were present in the media to a sufficient degree while 35 per cent of the surveyed thought that these topics were not sufficiently present or they were not present at all.

Three quarters of the citizens who took part in Danas survey did not know any public figure from Kosovo except for the politicians. A quarter of those surveyed who said that they had heard about Kosovar public figures who did not deal with politics, most often mentioned the names of music stars Dua Lipa and Rita Ora who do not live and work in Kosovo.

„How do they live?“ meaning what a standard of living do they enjoy, what are their chances of finding a job, do criminal groups influence ordinary citizens, theatre and music issues, and „How would they resolve Kosovo issue“ are only a few questions which the surveyed readers would like to ask the citizens of Kosovo. Other highlighted questions included „In which way could we establish normal and friendly relations?“, „How could we make stronger links between young people?“ and „How could we learn more about Kosovar culture and art?“

Danas readers who took part in our survey stressed that they would like to read the interviews with the football players of Kosovar origin such as Granit Xhaka and Xherdan Shaqiri, with Kosovar philosopher and writer Shkelzen Maliqi as well as with journalist Jeta Dzara. They posted mainly positive comments on the survey together with the messages of support for the new project of Danas „Other Side of Kosovo“.

– The project like this one hits a bull’s-eye! My full support for Danas. We need true and clear information about the real life and the life of ordinary citizens in Kosovo. It is a very important thing, specially today when we get oceans of fake and fabricated news from Kosovo which primarily relates to Serbian community, neglecting (intentionally or not) problems of most citizens-Albanians and the ways of cooperation and linking these two nations. Unfortunately, we do not have sufficient information about everyday life in Kosovo today. Therefore, this project of Danas is very important – one of the comments reads.

Danas portal launches the new project named „Other Side of Kosovo“ within which we will try to acquaint Serbian public with the life in Kosovo and Kosovar nonpolitical public figures through a series of interviews.

Idro Seferi, TV Klan journalist from Tirana, says that it is natural that Serbian public is not familiar with cultural and sporting scenes and the life of ordinary people in Kosovo in the situation where only news related to politics is insisted on in Serbian media. He points out that older generations remember public figures from Kosovo from the era of former Yugoslavia while nowadays younger ones may have only heard about some pop-singers of Kosovar origin who sing in English language.

Asked for the comment on the fact that as many as 77 per cent of the surveyed readers said that they would like to read articles about the culture and sport in Kosovo in domestic media, Seferi said that it is a good thing that so many respondents would like to read about things which are not related to politics.

– Every project which can contribute to establishing normal dialogue between the citizens of Serbia and the citizens of Kosovo is a good one. A friend of mine has recently asked me if there is a bus line from Belgrade to Pristina. After a short Google search I found out that only on that day there were as many as seven departures – Seferi says and adds that it is important to start with such facts.

Communication between two nations should be established on political level first and only then on cultural one, Valon A. Syla, the publicist and editor of Gazeta Metro website, says.

– The survey you carried out points to the need for the exchange of information and the desire for it. But, unfortunately,  communication should be established on political level first, and only then on cultural one because cultural projects have not given any results so far – Syla says, commenting on the results of our survey.

He points out that „there are Serbs who lived in peace with Albanians in Kosovo and that some of them still do“.

– We, citizens in Kosovo, call them „djivdjani“, they are mostly village farmers and they know Albanians much better than other Serbs who live beside the Ibar River do. „Djivdjani“ have always had good neighbourhood communication with Albanians and historically, they protected their relations even during war times – Syla stressed.

According to his words, they are real farmers and they do not like uniforms as opposed to other Serbs from Kosovo who still like to work in police, army, forestry, post office or anywhere else where the authority is seen through the uniforms.

– „Serbs from Kosovo in uniforms“ who today hold positions and lead sectors in Serbia are predominantly of Kosovar origin or from the south of Serbia, near the places bordering Albanians, such as Odalovic from Lipljani, Dacic from Prizren, Svetlana Ceca Raznatovic from Zitoradje, Drecun from Vranje, Tabakovic from Pristina, Arkan – a nephew from Pristina – etc – Syla said and added that these people were predominantly members of the former Milosevic’s SPS party, SRS party as well as of the  new radicals’ party SNS.

– They know enough about Albanians, but they do not want Serbian public to know the truth because of „their sins from the past“. They fear that their shadow will come across the war crime tribunal and that is the reason why it is so difficult to establish normal communication with Albanians – Syla says.

He points out that Albanian pop-culture is at the top of the list and that Albanian musicians Rita Ora, Dua Lipa, Era Istrefi feature in its top ten. Half of the Switzerland national football team are Albanians from Kosovo and half of the Macedonian national football team as well.

– Cultural communication between Serbia and Kosovo has never been good because Serbia used the policy of exclusion and colonialism against Albanians, it imposed nationalistic and fascist demagogy which was only recently stopped by the war and the NATO bombing in 1999 – Syla stressed and added that beyond the political sphere „Albanians and Serbs, in essence, respect and take care of each other“.

Podržite nas članstvom u Klubu čitalaca Danasa

U vreme opšte tabloidizacije, senzacionalizma i komercijalizacije medija, duže od dve decenije istrajavamo na principima profesionalnog i etičkog novinarstva. Bili smo zabranjivani i prozivani, nijedna vlast nije bila blagonaklona prema kritici, ali nas ništa nije sprečilo da vas svakodnevno objektivno informišemo. Zato želimo da se oslonimo na vas.

Članstvom u Klubu čitalaca Danasa za 799 dinara mesečno pomažete nam da ostanemo samostalni i dosledni novinarstvu u kakvo verujemo, a vi na mejl svako veče dobijate PDF sutrašnjeg broja Danas.