Kreativni klub Educo u Sremskim Karlovcima po dvanaesti put je organizovala Letnju školu srpskoga jezika, običaja i kulture Sremski Karlovci 2008. koja se završava danas u ambijentalnim prostorima Sremskih Karlovaca.
Školu je pohađalo više od 30 polaznika, dece srednjoškolskog uzrasta iz Austrije, Velike Britanije, Rumunije, Rusije, Mađarske, SAD, Makedonije i drugih zemalja.
Cilj Letnje škole srpskoga jezika, običaja i kulture bio je da deci Srba iz dijaspore omogući da se druže sa svojim vršnjacima i da u autentičnom ambijentu Sremskih Karlovaca uče jezik, običaje, kulturu i tradiciju srpskog naroda.
Pokrovitelji ove letnje škole bili su Ministarstvo za dijasporu, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i drugi donatori, uz podršku Matice srpske, Vukove zadužbine i Karlovačke gimnazije.